Aktualności

Od 20 lat jesteśmy rzetelnym i wiarygodnym partnerem w obszarze badań laboratoryjnych żywności, środowiska i kosmetyków. Z początkiem 2021 r. staliśmy się częścią GBA Group, europejskiej sieci laboratoriów badawczych.

Wieloletnie doświadczenie połączone z regularnym podnoszeniem kwalifikacji, nieustanne inwestowanie w najnowszą technologię i najwyższy standard metod analitycznych sprawia, że GBA POLSKA to synonim skuteczności i najwyższej jakości.
AllAgro ServicesAktualnościKosmetykiŚrodowiskoŻywność
Jak prawidłowo klasyfikować odpady? Część 1
Jak prawidłowo klasyfikować odpady? Część 1
Gospodarowanie odpadami w przedsiębiorstwach pociąga za sobą konieczność kwalifikacji, weryfikacji właściwości odpadów oraz określania możliwości ich dalszego zagospodarowania.
Certyfikat GLP – badania pozostałości w AGRO Services
Certyfikat GLP – badania pozostałości w AGRO Services
Z przyjemnością informujemy, że w dniu 21 listopada 2022 r. Biuro ds. Substancji Chemicznych przyznało dla działu AGRO Services GBA Polska certyfikat Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (DPL) w zakresie prowadzenia badań pozostałości pestycydów w części polowej i analitycznej.
Nowe Konkluzje BAT – przetwórstwo metali żelaznych
Nowe Konkluzje BAT – przetwórstwo metali żelaznych
Dnia 4 listopada 2022r. opublikowana została Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2022/2110 z dnia 11 października 2022 r. ustanawiająca konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych, w odniesieniu do przetwórstwa metali żelaznych.
Kraj lub miejsce pochodzenia produktu i podstawowego składnika
Kraj lub miejsce pochodzenia produktu i podstawowego składnika
Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami wskazanie kraju lub miejsca pochodzenia żywności opakowanej jest obowiązkowe...
Badania środków ochrony roślin
Badania środków ochrony roślin
Od czasu rozpoczęcia zielonej rewolucji, zaobserwowano wyraźną, pozytywną korelację pomiędzy ilością stosowanych pestycydów a zwiększoną wydajnością i jakością upraw. Należy jednak pamiętać, że mimo swojego wielkiego atutu w postaci zwiększonej produkcji rolnej, pestycydy są często substancjami toksycznymi. Stosowane w nadmiarze oraz niezgodnie z zaleceniami producentów stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt.
Dzień otwarty w Centrum Badań Kosmetyków GBA POLSKA
Dzień otwarty w Centrum Badań Kosmetyków GBA POLSKA
Poszukujemy kobiet i mężczyzn w wieku 18-69 lat o różnych fototypach skóry: 1) fototypy I, II, III – bardzo jasna i jasna karnacja, 2) fototypy IV, V, VI – skóra śniada, ciemnobrązowa, czarna, którzy chcieliby testować kosmetyki pod nadzorem lekarzy i specjalistów oraz wyrażać opinię na ich temat.
Z notatnika eksperta / NANOWROGOWIE W MLECZARNI
Z notatnika eksperta / NANOWROGOWIE W MLECZARNI
Produkty mleczne stanowią podstawowy składnik naszej diety, są niezbędnym surowcem w wielu gałęziach przemysłu spożywczego, a także mają istotne znaczenie dla przemysłu farmaceutycznego, stąd wszelkie zakłócenia podczas ich produkcji wywołują poważne straty ekonomiczne. Szacuje się, że 60-70 % tych problemów jest powodowane zakłóceniami w procesie technologicznym, których źródłem są bakteriofagi.
POBIERZ BEZPŁATNY E-PRZEWODNIK / W JAKI SPOSÓB PRAWIDŁOWO ZNAKOWAĆ ŻYWNOŚĆ?
POBIERZ BEZPŁATNY E-PRZEWODNIK / W JAKI SPOSÓB PRAWIDŁOWO ZNAKOWAĆ ŻYWNOŚĆ?
Kluczowym elementem wpływającym na jakość handlową żywności jest jej prawidłowe oznakowanie. Jednym z podstawowych aktów prawnych, które określa ogólne zasady, wymogi i zakresy odpowiedzialności dotyczące informacji na temat żywności, a w szczególności etykietowania żywności jest rozporządzenie PEiR nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 roku.
Bezpłatny e-PRZEWODNIK OCHRONA ŚRODOWISKA W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM
Bezpłatny e-PRZEWODNIK OCHRONA ŚRODOWISKA W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM
W procesie wytwarzania produktów żywnościowych, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności, wykorzystywane są różnego rodzaju surowce, materiały pomocnicze i technologie, w związku z czym poszczególne branże przemysłu spożywczego w różnym stopniu oddziałują na środowisko naturalne.
Jak ustalić miejsca historycznego zanieczyszczeniem powierzchni ziemi?
Jak ustalić miejsca historycznego zanieczyszczeniem powierzchni ziemi?
GBA POLSKA posiada szerokie doświadczenie w zakresie wykonywania wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi poprzez analizę poboru próbek, badań laboratoryjnych i sporządzania dokumentacji z wykazem potencjalnych historycznych zanieczyszczeń.
Agnieszka Gabryelewicz-Kielek Dyrektorem Laboratorium FOOD w GBA POLSKA
Agnieszka Gabryelewicz-Kielek Dyrektorem Laboratorium FOOD w GBA POLSKA
Z ogromną przyjemnością komunikujemy, że do naszego zespołu dołączyła Agnieszka Gabryelewicz - Kielek, obejmując stanowisko Dyrektora Laboratorium FOOD.
Badania środowiska w szpitalach – powietrze oraz wymazy i odciski z powierzchni
Badania środowiska w szpitalach – powietrze oraz wymazy i odciski z powierzchni
Środowisko nieożywione opieki medycznej, mające ogromny wpływ na jakość świadczonych usług medycznych, a także zdrowie i życie pacjentów, składa się z trzech podstawowych elementów: powierzchni, powietrza i środowiska wilgotnego (woda).
Zbadaj w GBA POLSKA jakość wody w placówce edukacyjnej po wakacyjnej przerwie
Zbadaj w GBA POLSKA jakość wody w placówce edukacyjnej po wakacyjnej przerwie
Przepisy, obowiązujące od 1 września 2015 roku, zakazują sprzedaży w szkołach niezdrowej żywności, a szkoły coraz częściej podejmują dodatkowe działania sprzyjające poprawie stanu zdrowia najmłodszych. Szkoły powinny zapewnić swoim uczniom stały dostęp do czystej wody pitnej, która ma zastąpić słodkie napoje kupowane dotychczas w szkolnych sklepikach i automatach z napojami.
Marta Tomińska Dyrektorem Subsegmentu Badań Suplementów Diety w GBA POLSKA
Marta Tomińska Dyrektorem Subsegmentu Badań Suplementów Diety w GBA POLSKA
Z wielką przyjemnością komunikujemy, że do naszego zespołu dołączyła Marta Tomińska obejmując stanowisko Dyrektora Subsegmentu Badań Suplementów Diety.
Znaczenie wody w przemyśle farmaceutycznym i biotechnologicznym
Znaczenie wody w przemyśle farmaceutycznym i biotechnologicznym
Woda w przemyśle farmaceutycznym i biotechnologicznym jest najczęściej stosowanym surowcem i być może najważniejszym ze wszystkich mediów farmaceutycznych wytwarzanych przez wytwórcę produktów leczniczych.
Z myślą o środowisku naturalnym…
Z myślą o środowisku naturalnym…
Poprzez wspólne działania z naszymi Klientami, każdego dnia przyczyniamy się do mądrzejszego wdrażania rozwiązań ponownego ich wykorzystania i ochrony tego co naturalne.
Zanieczyszczenie powierzchni ziemi, a remediacja
Zanieczyszczenie powierzchni ziemi, a remediacja
Zanieczyszczenia powierzchni ziemi związane są w dużej mierze z terenami poprzemysłowymi, na których prowadzona była intensywna działalność produkcyjna opierająca się m.in. na wykorzystywaniu substancji powodujących ryzyko. Najczęściej występujące zanieczyszczenia w glebie to metale ciężkie, węglowodory alifatyczne, węglowodory aromatyczne oraz wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne.
Badania odpadów pod kątem dopuszczenia do składowania na składowiskach
Badania odpadów pod kątem dopuszczenia do składowania na składowiskach
Pamiętaj, że do składowania na składowisku odpadów mogą być dopuszczone wyłącznie odpady, dla których została sporządzona podstawowa charakterystyka odpadów i przeprowadzono testy zgodności, potwierdzające spełnienie kryteriów dopuszczenia odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu.
Badania przechowalnicze żywności – potwierdzanie okresu przydatności do spożycia
Badania przechowalnicze żywności – potwierdzanie okresu przydatności do spożycia
Potwierdzeniem dla właściwie ustalonego okresu są badania przechowalnicze. Badania opierają się na porównaniu wyników analiz produktu świeżego z wynikami uzyskanymi w produkcie po okresie przechowywania. Zakres badań zależy od kategorii, formy, charakteru produktu.
Zanieczyszczenia produktów spożywczych niespecyficzną mikroflorą / cz. 2
Zanieczyszczenia produktów spożywczych niespecyficzną mikroflorą / cz. 2
Mleko produkowane w komórkach wymienia jest pozbawione drobnoustrojów, jednak ze względu na wysoką zawartość składników odżywczych oraz lekko kwaśne pH staje się ono dobrym podłożem dla wzrostu bakterii.
Badania weryfikujące jakość wody do spożycia, wody technologicznej oraz wody do dializ
Badania weryfikujące jakość wody do spożycia, wody technologicznej oraz wody do dializ
Wychodząc na przeciw potrzebom szpitali i innych podmiotów leczniczych GBA POLSKA przygotowała specjalną ofertę badań weryfikujących jakość wody do spożycia, wody technologicznej i wody do dializ (woda wysokooczyszczona) użytkowanej w tych podmiotach.
Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków z myjni samochodowych
Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków z myjni samochodowych
Jednym z przypadków, kiedy pozwolenie wodnoprawne należy uzyskać, jest działalność obejmująca odprowadzanie do zewnętrznych urządzeń kanalizacyjnych (należących do innego podmiotu, np. miejskich, gminnych) tzw. ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego.
Centrum Badań Kosmetyków GBA POLSKA planem filmowym…
Centrum Badań Kosmetyków GBA POLSKA planem filmowym…
W poniedziałkowe popołudnie, ul. Ząbkowska w Warszawie (nazywana „praską starówką”) po raz kolejny w swojej historii służy za filmowy krajobraz.
Jak znakować suplementy diety zgodnie z prawem?
Jak znakować suplementy diety zgodnie z prawem?
Znakowanie suplementów diety musi spełniać wymagania określone m.in. w rozporządzeniu PEiR (UE) nr 1169/2011 (suplementy diety są jedynie wyłączone z obowiązku podawania informacji o wartości odżywczej).
GBA POLSKA x PCI DAYS 2022
GBA POLSKA x PCI DAYS 2022
Za nami PCI DAYS 2022. Dla GBA POLSKA to był czas wielu spotkań oraz rozmów z potencjalnymi i obecnymi Klientami i Partnerami firmy.
GBA POLSKA x BLUE FIFTY
GBA POLSKA x BLUE FIFTY
Z początkiem tygodnia po raz kolejny potwierdziliśmy swoją tożsamość. Tym razem podpisując umowę o współpracy pomiędzy GBA POLSKA a Blue Fifty Polska.
Jak chronić się przed tlenkiem etylenu (EtO)?
Jak chronić się przed tlenkiem etylenu (EtO)?
Tlenek etylenu (oksiran) jest organicznym związkiem chemicznym pochodzącym z grupy cyklicznych eterów. To bezbarwny gaz, który w niskich temperaturach skrapla się w ciecz i miesza z wodą oraz większością rozpuszczalników organicznych.
Takiego zainteresowania Badaniami In Vivo Warszawa nie widziała!
Takiego zainteresowania Badaniami In Vivo Warszawa nie widziała!
Setki studentów Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie chciało być jak „Gosia”, bohaterka naszego filmiku promującego wydarzenie. Wzięli oni udział w „Dniach otwartych z Badaniami In Vivo„, które odbyły się 10-11 czerwca br. w siedzibie Uczelni.
Zanieczyszczenia produktów spożywczych niespecyficzną mikroflorą
Zanieczyszczenia produktów spożywczych niespecyficzną mikroflorą
Koszty wycofania produktu ze sprzedaży - transport, magazynowanie, utylizacja, odszkodowania, naprawa wizerunku - mogą poważnie nadszarpnąć budżet firmy. Do jednych z bardziej problematycznych drobnoustrojów w produkcji żywności należą pleśnie. Ktoś może zadać pytanie dlaczego? 
Koloryt skóry – badania aparaturowe
Koloryt skóry – badania aparaturowe
Koloryt skóry jest indywidualną cechą wyglądu każdego człowieka. Może się on zmieniać w zależności od wielu czynników, spośród których wymienić należy: promieniowanie słoneczne, porę roku, tryb życia, zmiany hormonalne czy stres.
Badania środowiska produkcji w branży kosmetycznej i farmaceutycznej
Badania środowiska produkcji w branży kosmetycznej i farmaceutycznej
Nadzór nad higieną procesu produkcyjnego w zakładach wytwarzających produkty kosmetyczne, wyroby medyczne oraz produkty farmaceutyczne powinien obejmować, oprócz kontroli czystości powierzchni, stanu higieny pracowników i jakości wody produkcyjnej  również kontrolę czystości powietrza.
Zapraszamy na „Dni otwarte z Badaniami In Vivo”
Zapraszamy na „Dni otwarte z Badaniami In Vivo”
Bądź jak Gosia! Weź udział w "Dniach otwartych z Badaniami In Vivo" w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie! Osobiście poznasz ekspertów Badań In Vivo z Centrum Badań Kosmetyków GBA POLSKA!
Wykrywanie fosetylu, kwasu fosfonowego i jego soli wielopozostałościową metodą
Wykrywanie fosetylu, kwasu fosfonowego i jego soli wielopozostałościową metodą
Glifosat lub N-fosfometyloglicyna (Glyphosate) jest nieselektywnym związkiem fosfoorganicznym stosowanym nalistnie. Używany do zwalczania chwastów w rolnictwie, kontroli roślinności na obszarach nierolniczych oraz jako środek osuszający plony. Jednym z najbardziej znanych środków ochrony roślin, zawierającym glifosat jako substancję czynną, jest RoundUp.
W jaki sposób spełnić wymagania dotyczące wody na pływalniach?
W jaki sposób spełnić wymagania dotyczące wody na pływalniach?
Zespół ekspertów GBA POLSKA przygotował niezwykle przydatną dla branży publikację w formie e-PRZEWODNIKA. Znajdziesz w nim odpowiedzi na kluczowe z punktu widzenia funkcjonowania branży pytania.
Pobór próbek oraz badania destruktu asfaltowego w GBA POLSKA
Pobór próbek oraz badania destruktu asfaltowego w GBA POLSKA
W dniu 30 grudnia 2021r. ogłoszone zostało wyczekiwane rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie określenia szczegółowych warunków utraty statusu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego (Dz.U.2021.2468). Destrukt asfaltowy, czyli odpadowa mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) jest klasyfikowana jako odpad o kodzie 17 03 02.
Pobierz bezpłatny egzemplarz Katalogu „ŚRODOWISKO” (pdf)
Pobierz bezpłatny egzemplarz Katalogu „ŚRODOWISKO” (pdf)
Chcesz poznać kompleksową ofertę usług Segmentu ŚRODOWISKO? Wystarczy wspomnieć, że jesteśmy Twoim rzetelnym partnerem w zakresie badań...
Rola glifosatu w nowoczesnej gospodarce rolnej
Rola glifosatu w nowoczesnej gospodarce rolnej
Glifosat lub N-fosfometyloglicyna (Glyphosate) jest nieselektywnym związkiem fosfoorganicznym stosowanym nalistnie. Używany do zwalczania chwastów w rolnictwie, kontroli roślinności na obszarach nierolniczych oraz jako środek osuszający plony. Jednym z najbardziej znanych środków ochrony roślin, zawierającym glifosat jako substancję czynną, jest RoundUp.
Laboratorium GBA POLSKA na liście uprawnionych do kontroli pozostałości środków ochrony roślin
Laboratorium GBA POLSKA na liście uprawnionych do kontroli pozostałości środków ochrony roślin
Z ogromną przyjemnością informujemy, że Laboratorium GBA POLSKA zostało wpisane na listę laboratoriów urzędowych uprawnionych do kontroli pozostałości środków ochrony roślin dla produktów rolnych.
Wymogi prawne związane z ochroną środowiska stawiane producentom kosmetyków
Wymogi prawne związane z ochroną środowiska stawiane producentom kosmetyków
Zgodnie z Dobrą Praktyką Zrównoważonego Rozwoju dla przemysłu kosmetycznego cały proces wytwarzania i użytkowania produktów (pozyskanie surowców, używanie przez konsumentów, utylizacja) może mieć realny wpływ na środowisko naturalne.
Inwencja twórcza producentów kosmetyków w zakresie składników nie zna granic
Inwencja twórcza producentów kosmetyków w zakresie składników nie zna granic
Taki wniosek płynie z opublikowanego nowego słownika - na drodze Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) nr 2022/677 dokonano aktualizacji wspólnych nazw składników stosowanych na etykietach produktów kosmetycznych.
Dlaczego należy badać wodę w zakładzie produkcyjnym?
Dlaczego należy badać wodę w zakładzie produkcyjnym?
Woda jest podstawowym surowcem wykorzystywanych w przemyśle kosmetycznym i farmaceutycznym. Stosuje się ją do mycia, płukania, higieny, sprzątania, dezynfekcji urządzeń i oczywiście do spożycia przez pracowników.  Dlatego zadbanie o jakość wody do spożycia jak i wody technologicznej gwarantuje utrzymanie wysokiej jakości wytwarzanych w zakładzie produktów i bezpieczeństwo pracowników.
Jak obiektywnie potwierdzić deklarowane działanie kosmetyku?
Jak obiektywnie potwierdzić deklarowane działanie kosmetyku?
To właśnie badania aparaturowe w Centrum Badań Kosmetyków GBA POLSKA są wykonywane w celu obiektywnego potwierdzenia deklarowanego przez Producenta działania kosmetyku.
„Monitoring Powietrza” w zakładach produkcyjnych
„Monitoring Powietrza” w zakładach produkcyjnych
Wszystkie systemy bezpieczeństwa żywności wdrożone dotychczas w zakładach produkcyjnych mają jedną wspólną cechę - uznaje się je za „nieukończone”. Oznacza to, że nieustannie doskonalimy metody kontroli, wprowadzamy działania naprawcze i korygujące w stosunku do zagrożeń wcześniej zdefiniowanych i dokładnie opisanych. Naszą uwagę zajmuje również problem występowania zagrożeń, których w danej chwili nie jesteśmy świadomi.
Czystość mikrobiologiczna powietrza i powierzchni przewodów wentylacyjnych
Czystość mikrobiologiczna powietrza i powierzchni przewodów wentylacyjnych
Zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniach i budynkach mogą pochodzić ze źródeł zewnętrznych i wewnętrznych. Wraz z rozwojem technik budowlanych, w budynkach zaczęto niwelować nieszczelności okien oraz drzwi, a także stosować coraz doskonalsze metody izolacji termicznej. Dzięki temu budynki stały się znacznie szczelniejsze niż dawniej, co wpływa na wzrost stężeń zanieczyszczeń wewnątrz pomieszczeń.
dr Magdalena Garbolińska ekspertem FORUM MANAGERÓW JAKOŚCI
dr Magdalena Garbolińska ekspertem FORUM MANAGERÓW JAKOŚCI
Wydarzenie poświęcone JAKOŚCI nie może odbyć się bez eksperta GBA POLSKA! Z wielką przyjemnością pragniemy poinformować, że po raz kolejny Magdalena Garbolińska, Dyrektor Laboratorium Kosmetycznego GBA POLSKA znalazła się w gronie ekspertów „Forum Managerów Jakości branży FMCG”, tym razem IX edycji, która odbędzie się w dniach 10-12 maja 2022 r. Organizatorem wydarzenia jest MOVIDA.
Świąteczne życzenia od GBA POLSKA
Świąteczne życzenia od GBA POLSKA
Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy wszystkim Klientom, Partnerom i Przyjaciołom zdrowia, spokoju i wielu radości. Zespół GBA POLSKA
GBA POLSKA na Targach PCI DAYS
GBA POLSKA na Targach PCI DAYS
Tegoroczne Targi PCI Days + GBA POLSKA to nie jest "kosmetyczne" połączenie. To zdecydowana dawka solidnej wiedzy dla wszystkich uczestników wydarzenia. Z ogromną przyjemnością pragniemy zakomunikować, że już 22 czerwca br. w trakcie trwania Targów odbędzie...
Akademia Prawa Żywnościowego
Akademia Prawa Żywnościowego
GBA POLSKA partnerem merytorycznym "AKADEMII PRAWA ŻYWNOŚCIOWEGO". W trakcie dwudniowego wydarzenia (25-26 maja 2022 r.), które odbędzie się w Pałacu Mała Wieś, Hotel &Spa w Bielsku Dużym koło Warszawy, Maciej Wojciechowski - Ekspert prawa żywnościowego w GBA POLSKA zaprezentuje arcyciekawy i niezwykle istotny z punktu widzenia branży temat "Ocena sensoryczna jakości żywności - znaczenie i rola w świetle obowiązujących przepisów".
Marcin Czupa Dyrektorem Zarządzającym w GBA POLSKA
Marcin Czupa Dyrektorem Zarządzającym w GBA POLSKA
Z ogromną przyjemnością informujemy, że w dniu 1 lutego 2022 r. pracę w GBA POLSKA rozpoczęła Pani Katarzyna Mazur-Wesołowska.
Etefon – regulator wzrostu roślin
Etefon – regulator wzrostu roślin
W ostatnich latach etefon (kwas 2-chloroetylofosfonowy) jest jednym z najczęściej stosowanych regulatorów wzrostu roślin, który powoduje zahamowanie powstawania hormonów roślinnych odpowiedzialnych za wzrost.
Otwarcie Centrum Badań Kosmetyków GBA POLSKA
Otwarcie Centrum Badań Kosmetyków GBA POLSKA
Z ogromną radością komunikujemy Państwu otwarcie z początkiem kwietnia 2022 r. Centrum Badań Kosmetyków GBA POLSKA.
Spotkanie z cyklu „KAWA Z EKSPERTEM”
Spotkanie z cyklu „KAWA Z EKSPERTEM”
Jak dobrze ponownie spotykać się na żywo! W ten pełny optymizmu stan wprowadziło nas wczorajsze spotkanie z cyklu „KAWA Z EKSPERTEM”, które odbyło się w trakcie NutraFood Poland. Organizatorem cyklu spotkań jest Krajowa Rada Suplementów i Odżywek.
Testy In Vivo
Testy In Vivo
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 nakłada na osobę odpowiedzialną obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa produktu kosmetycznego oraz udowodnienia użytych w stosunku do niego deklaracji marketingowych.
Badania Gruntów Rolnych
Badania Gruntów Rolnych
Jakie warunki muszą spełniać grunty, aby mogły na nich być stosowane komunalne osady ściekowe? W jaki sposób zlecić badanie gruntów pod osad?
Czy Twój sklep online funkcjonuje zgodnie z obowiązującym prawem?
Czy Twój sklep online funkcjonuje zgodnie z obowiązującym prawem?
Stale rosnąca konkurencja na rynku powoduje, że wprowadzenie nowego produktu oraz utrzymanie produktu już obecnego, wymaga ze strony producentów i sieci handlowych nieustannego i ogromnego wysiłku w kontrolowaniu oraz doskonaleniu jakości swoich wyrobów.
Badania środowiska produkcji – wymazy i odciski
Badania środowiska produkcji – wymazy i odciski
Ustawa Prawo wodne z 20 lipca 2017 r., wchodząc w życie z dniem 1 stycznia 2018 r., wprowadziła obowiązek wykonania analizy ryzyka dla ujęć wód, obejmującą ocenę zagrożeń zdrowotnych z uwzględnieniem czynników negatywnie wpływających na jakość ujmowanej wody, przeprowadzoną na podstawie analiz hydrogeologicznych oraz dokumentacji hydrogeologicznej, analizy identyfikacji źródeł zagrożenia wynikających ze sposobu zagospodarowania terenu, a także wyników badania jakości ujmowanej wody.
Analiza ryzyka dla ujęć wód w procesie ustanawiania stref ochronnych
Analiza ryzyka dla ujęć wód w procesie ustanawiania stref ochronnych
Ustawa Prawo wodne z 20 lipca 2017 r., wchodząc w życie z dniem 1 stycznia 2018 r., wprowadziła obowiązek wykonania analizy ryzyka dla ujęć wód, obejmującą ocenę zagrożeń zdrowotnych z uwzględnieniem czynników negatywnie wpływających na jakość ujmowanej wody, przeprowadzoną na podstawie analiz hydrogeologicznych oraz dokumentacji hydrogeologicznej, analizy identyfikacji źródeł zagrożenia wynikających ze sposobu zagospodarowania terenu, a także wyników badania jakości ujmowanej wody.
Badanie stabilności i kompatybilności masy kosmetycznej z opakowaniem
Badanie stabilności i kompatybilności masy kosmetycznej z opakowaniem
Każdy kosmetyk trafiający na rynek i docelowo do Konsumenta powinien być bezpieczny, trwały a przede wszystkim skuteczny przez cały okres przechowywania oraz jego użytkowania. Stabilność kosmetyku stanowi jeden z najistotniejszych parametrów w ocenie jakości i bezpieczeństwa kosmetyku wymaganych przez prawo UE (zgodnie z WE 1223/2009).
Nowy Dyrektor Segmentu Badań Żywności w GBA POLSKA
Nowy Dyrektor Segmentu Badań Żywności w GBA POLSKA
Z ogromną przyjemnością informujemy, że w dniu 1 lutego 2022 r. pracę w GBA POLSKA rozpoczęła Pani Katarzyna Mazur-Wesołowska.
Zmiana rozporządzenia w sprawie komunalnych osadów ściekowych
Zmiana rozporządzenia w sprawie komunalnych osadów ściekowych
Z dniem 14 stycznia 2022 ogłoszone zostało rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 31 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz.U. 2022 Poz. 89).