GBA POLSKAZgłoszenie skargiZlecenie badań laboratoryjnych

Schemat procesu rozpatrywania skarg

KROK 1Zgłoszenie skargi

  • Forma zgłoszenia: e-mail, list (nie dotyczy anonimów)
  • Dane zgłaszającego: nazwa firmy / imię nazwisko, adres, e-mail, telefon, przedmiot skargi

KROK 2Rejestracja skargi i potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

  • Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie wysłane do 2 dni roboczych od zgłoszenia skargi

KROK 3Przygotowanie odpowiedzi

  • Odpowiedź zostanie wysłana do 14 dni roboczych od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia skargi
  • Forma odpowiedzi: e-mail