ŻywnośćEksperci

W sercu naszej działalności znajdziesz zespół wybitnych specjalistów, którzy są fundamentem Segmentu Żywności GBA POLSKA. To doświadczeni profesjonaliści, a zarazem pasjonaci, którzy posiadają głęboką wiedzę na temat regulacji, jakości, bezpieczeństwa, najnowszych trendów, innowacji oraz technologii w dziedzinie żywności.

  • Badania mikrobiologiczne
  • Badania fizykochemiczne
  • Suplementy diety

Anna SKOTNICKA

Dyrektor Laboratoriów Mikrobiologicznych

Opis

Z wykształcenia Mikrobiolog, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego.

Manager z 20-letnim doświadczeniem w prowadzeniu badań produktów spożywczych, kosmetycznych, farmaceutycznych oraz środowiska produkcyjnego.

Ekspert w rozwoju i wdrażaniu nowoczesnych metod badawczych i rozwiązań w obszarze mikrobiologii.

Zaangażowana w działalność społeczno-naukową jako członek Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów i Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Posiada liczne kwalifikacje jako Audytor Wewnętrznego Systemu Zarządzania zgodnego z normami ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17043, ISO 9001, ISO 14001, PN-N 18001, ISO 22716 oraz ISO 22000/HACCP.

Prelegent i organizator szkoleń branżowych. Wieloletni wykładowca akademicki na Uniwersytecie Warszawskim oraz w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w ramach studiów podyplomowych.

Monika PIASNY

Kierownik Laboratorium Mikrobiologicznego w Poznaniu

Opis

Monika jest absolwentką Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, gdzie uzyskała tytuł magistra inżyniera technologii żywności i żywienia człowieka. Dodatkowo, ukończyła studia podyplomowe z zakresu zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem produktów zgodnie z wymaganiami norm ISO serii 9000 oraz 14000 na Akademii Rolniczej w Poznaniu.

Posiada ponad osiemnaście lat doświadczenia zawodowego związanego z zarządziem akredytowanym laboratorium mikrobiologicznym, specjalizującym się w badaniach żywności, pasz i środowiska.

Patrycja KLEMENS

Ekspert ds. Analiz Mikrobiologicznych

Opis

Patrycja jest absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie uzyskała tytuł magistra biologii molekularnej. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu systemów zarządzania jakością na Politechnice Poznańskiej.

Od ponad dziewięciu lat związana jestem z mikrobiologią żywności. W obszarze zainteresowań zawodowych Patrycji, oprócz mikrobiologii, znajduje się lean managment oraz doskonalenie systemów zarządzania jakością.

Pasjonatka literatury iberoamerykańskiej, historii XX wieku oraz geopolityki.

https://www.gba-polska.pl/wp-content/uploads/2024/05/EwelinaKijewska.jpg

Ewelina KIJEWSKA

Ekspert ds. Analiz Mikrobiologicznych

Opis

Ewelina, od ponad 14 lat związana z laboratorium – głównie w zakresie badań mikrobiologicznych, immunoenzymatycznych i biologii molekularnej- oraz bezpieczeństwem żywności. Swoją ścieżkę rozpoczęła od pracy w Dziale Jakości w firmie produkcyjnej z sektora żywności. Równocześnie z pracą zawodową, Ewelina rozwijała swoje zainteresowania na studiach doktoranckich w Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy. Jej badania dotyczyły wpływu czynników genetycznych i środowiskowych (w tym dieta, styl życia, zanieczyszczenia) na kondycję zdrowotną człowieka. Prowadziła również zajęcia praktyczne dla studentów. Dzięki połączeniu pracy zawodowej i akademickiej, znacznie poszerzyła zakres badań w firmie oraz realizowałam projekty we współpracy z uczelniami wyższymi, których wyniki doczekały się kilku publikacji.

Jako Kierownik ds. Zapewnienia Jakości i Bezpieczeństwa Żywności brała udział we wdrażaniu nowych produktów i rozwiązań technologicznych. Pracowała w standardach IFS, BRC oraz ASC, MSC, GlobalGAP, Bio. Prowadziła audity wewnętrzne w firmie oraz u dostawców. Wiedzę w zakresie szeroko rozumianego zarządzania poszerzyła na studiach podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Ewelina przez ostatnie 2 lata pracowała w akredytowanym laboratorium badawczym. Najpierw jako Kierownik Pracowni Mikrobiologii, potem jako Koordynator ds. Wdrożeń w Dziale Zarządzania Jakością. Zajmowała się zapewnieniem ciągłości pracy, wdrażaniem usprawnień oraz szeroko pojętą poprawą jakości realizacji badań. Była auditorem wewnętrznym (ISO 17025) a także wsparciem merytorycznym dla Pionu Handlowego.

https://www.gba-polska.pl/wp-content/uploads/2024/05/AnnaSekula.jpg

Anna SEKUŁA

Kierownik Pracowni Analiz Klasycznych Laboratorium Fizykochemicznego w Łajskach

Opis

Absolwentka Wydziału Biologii Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. Ponadto, ukończyła studia podyplomowe z zakresu zarządzania i marketingu. Aktywnie uczestniczyła w  szkoleniach związanych z systemami zarządzania jakością, w tym w obszarze audytów i realizacji wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, a także szkoleniach dotyczących Lean Management.

Z ponad 12-letnim doświadczeniem w akredytowanych laboratoriach, przeszła stopniowo ścieżkę awansu zawodowego, począwszy od wykonywania zadań pracy laboratoryjnej na różnych stanowiskach. Aktywnie uczestniczyła w tworzeniu dokumentacji i realizacji założeń akredytacyjnych. W trakcie audytów potwierdzała kompetencje w zakresie nadzorowanego obszaru, jednocześnie sukcesywnie poszerzając swoją wiedzę w dziedzinie badań laboratoryjnych, metodologii, autoryzacji wyników badań, ich analizy oraz stwierdzania zgodności.

Jej zaangażowanie w codzienne obowiązki, umiejętności menedżerskie oraz wszechstronna wiedza z zakresu działalności laboratorium przyczyniły się do awansu na stanowisko Kierownika Pracowni Analiz Klasycznych. Realizując założenia i strategię, Anna dążyła do osiągnięcia wyznaczonych celów.

W trakcie rozwoju zawodowego dbała nie tylko o swój rozwój, lecz także o rozwój laboratorium, co zaowocowało kolejnym awansem zawodowym. Na nowym stanowisku jej rola opierała się na wsparciu merytorycznym laboratorium, rozwiązywaniu problemów, standaryzacji procesów między laboratoryjnych, prowadzeniu szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych, a także współpracy i wsparciu Działów Handlowych i Obsługi Klienta.

W strukturach GBA Polska sp. z o.o. Anna dzieli obowiązki eksperta ds. analiz chemicznych oraz Kierownika Pracowni Analiz Klasycznych Laboratorium Fizykochemicznego w Łajskach. Jej doświadczenie, otwartość i chęć dzielenia się wiedzą będzie owocowało na wielu płaszczyznach naszej organizacji.

https://www.gba-polska.pl/wp-content/uploads/2024/05/JoannaSpiewak.jpg

Joanna ŚPIEWAK

Ekspert ds. Analiz Chemicznych Laboratorium Fizykochemicznego w Łajskach

Opis

Absolwentka Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego, magister oceanografii chemicznej. Aktywnie uczestniczyła w szkoleniach związanych z zapewnieniem jakości badań, zasadami nadzorowania wyposażenia laboratoryjnego zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, a także   w szkoleniach dotyczących znakowania żywności ze szczególnym uwzględnianiem wartości odżywczej zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011.

Od ponad 8 lat związana jest z branżą badań żywności. Swoją karierę zawodową rozpoczynała w akredytowanym laboratorium badawczym wykonując analizy z zakresu badań chemicznych żywności Pracowni Analiz Klasycznych. Aktywnie uczestniczyła w pracach badawczo-rozwojowych oraz tworzyła dokumentację przeprowadzonych procesów badawczych. Stopniowo poszerzała swoją wiedzę z zakresu badań laboratoryjnych. Ponadto pełniła funkcję metrologa Pracowni Analiz Klasycznych, gdzie zajmowała się nadzorowaniem wyposażenia pomiarowo-badawczego. Zaangażowanie w codzienne obowiązki przyczyniły się do awansu zawodowego na stanowisko Eksperta ds. Analiz, gdzie zajmowała się weryfikacją, autoryzacją wyników badań  oraz stwierdzaniem zgodności zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dodatkowo swoją wiedzą wspierała Dział Handlowy oraz Biuro Obsługi Klienta.

Magdalena CERAN

Ekspert ds. Analiz Chemicznych

Opis

Magdalena jest absolwentką Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej i przez ponad siedem lat pracowała w akredytowanym laboratorium badawczym.

Rozpoczynając karierę zawodową jako Analityk Chemiczny, specjalizowała się w Analizach Klasycznych. Następnie jako Ekspert zajmowała się weryfikacją i autoryzacją wyników, wspierając zarówno Dział Handlowy, jak i Biuro Obsługi Klienta. W ostatnim czasie miała także okazję pracować przy nadzorze dokumentacji GMP oraz kontroli jakości produkcji kosmetyków kolorowych.

https://www.gba-polska.pl/wp-content/uploads/2024/05/AlinaMarcinkowska.jpg

Alina MARCINKOWSKA

Dyrektor Laboratorium Fizykochemicznego Badań Żywności

Opis

Doktor nauk chemicznych, absolwentka Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie ukończyła studia magisterskie oraz doktoranckie.

Posiada 17-letnie doświadczenie w pracy w akredytowanych laboratoriach badawczych z obszaru branży badań żywności i pasz. Zawodową karierę rozpoczynała jako ekspert ds. analiz wdrażając i walidując nowe metody badawcze. Stopniowo rozwijała zakres swoich kompetencji eksperckich jak i liderskich. Od 10 lat zdobywa doświadczenie managerskie obejmując różne stanowiska kierownicze w obszarze laboratorium począwszy od zarządzania kilkunastoosobowym zespołem chromatografii cieczowej, poprzez zwiększanie zakresu odpowiedzialności o kolejne pracownie instrumentalne jak chromatografia gazowa, obszar badań pestycydowych, pracownie analiz dioksyn, pierwiastków, witamin oraz pracownię biologii molekularnej. Obecnie zarządza zespołami nie tylko z obszaru analiz instrumentalnych, ale również analiz klasycznych, które wchodzą w skład Laboratoriów Fizykochemicznych Badań Żywności.

Uczestniczka wielu szkoleń zarówno o tematyce analityczno-chemicznej, bezpieczeństwa żywności, jak i z zakresu norm ISO, wymogów GMP oraz zarządzania zespołami.

Entuzjastka zarządzania LEAN. Przez ostatnie 3 lata poszerzała swoją wiedzę oraz zdobywała doświadczenie w tym zakresie. Brała udział w licznych szkoleniach oraz uczestniczyła we wdrażaniu narzędzi LEAN w obszarze laboratorium m.in: Daily Management, Problem Solving, TWI, System Sugestii Pracowniczych.

Sylwia BIELIŃSKA

Manager ds. Analiz Chromatograficznych

Opis

Sylwia jest absolwentką Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie ukończyła studia magisterskie. Naukę kontynuowała na studiach doktoranckich Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego uzyskując tytuł doktora nauk farmaceutycznych, specjalność chemia leków. Ukończyła również studia podyplomowe z Metrologii Chemicznej na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.

Przez ostatnie 10 lat zdobywała doświadczenie w akredytowanym laboratorium chemicznym, rozpoczynając karierę na stanowisku specjalisty ds. analiz w zakresie badań pozostałości pestycydów w próbkach żywności, pasz i suplementów diety technikami chromatograficznymi, a następnie rozwijając swoje kompetencje analityczne i liderskie awansowała na stanowiska starszego specjalisty i eksperta ds. analiz.

Z końcem 2019 r. objęła stanowisko Kierownika Pracowni Chromatografii Gazowej, na którym przez ostatnie 4 lata zdobywała doświadczenie managerskie, koordynując pracę nadzorowanego obszaru oraz wspierając rozwój podległego zespołu, jednocześnie poszerzając swoją wiedzę w dziedzinie badań laboratoryjnych, systemu zarządzania jakością oraz zarządzania Lean.

https://www.gba-polska.pl/wp-content/uploads/2024/05/SylwiaBocian.jpg

Sylwia BOCIAN

Kierownik Laboratorium chromatograficznego

Opis

Sylwia jest absolwentką Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, gdzie ukończyła studia magisterskie.

Przez ostatnie 8 lat zdobywała doświadczenie w akredytowanym laboratorium chemicznym, rozpoczynając karierę na stanowisku Analityka Chemicznego w Wielkiej Brytanii w zakresie badań oznaczania kwasów tłuszczowych oraz cholesterolu w próbkach żywności, paszach, tłuszczach i olejach technikami chromatograficznymi.

Zaangażowana w pracę jako Analityk Chemiczny, z doświadczeniem w branży FMCG kontynuowała prace w Polsce jako Specjalista rozwijając swoje kompetencje analityczne z nowoczesnym sprzętem chromatograficznym.

Jako zmotywowana i pracowita osoba, która lubi podejmować nowe wyzwania w miejscu pracy z początkiem 2023 r. objęła stanowisko Kierownika Pracowni Analiz Chromatograficznych.

Zdobywa doświadczenie managerskie, koordynując pracę nadzorowanego obszaru. Wspiera rozwój Zespołu poszerzając swoją wiedzę w dziedzinie badań laboratoryjnych oraz Systemu Zarządzania Jakością pracując według normy ISO 17025.

Dzięki umiejętnościom interpersonalnym dobrze sprawdza się w obszarze osiągnięcia oczekiwanej skuteczności oraz inicjowania i podtrzymywania pozytywnych relacji z innymi ludźmi. Doskonale wie, jak Zarządzać Zespołem, aby razem osiągać zamierzone cele.

Krzysztof KONDZIOŁA

Kierownik Laboratorium Fizykochemicznego w Lublinie

Opis

TEKST

Bartosz BAJNO

Opis

TEKST

https://www.gba-polska.pl/wp-content/uploads/2024/05/BartlomiejJakubowski.jpg

dr inż. Bartłomiej JAKUBOWSKI

Opis

Dr inż. Bartłomiej Jakubowski ukończył studia magisterskie jednolite na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej (10.2001) na kierunku Chemia i Technologia Organiczna. W okresie 11.2001 – 02.2006 był doktorantem na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej, gdzie uzyskał stopień Doktora Technologii Chemicznej Organicznej. W tym czasie współpracował również z firmą Ruetgers Chemicals AG nad opracowaniem technologii otrzymywania 4-methoxy-benzofenonu, połproduktu w przemyśle kosmetycznym. Był także zaangażowany w rozwój czasopisma „CHEMIK nauka-technika-market” gdzie pracował jako redaktor działowy. W latach 2006-2007 nadal był związany z Politechniką Śląską pracując jako naukowiec i wykładowca na Wydziale Chemicznym. Pod koniec 2007 roku wyjechał do Irlandii gdzie podjął pracę w firmie zajmującej się opracowywaniem, produkcją i dostarczaniem mieszanek odżywczych dla producentów mleka dla niemowląt (infant formula), suplementów diety i farmaceutyków, produktów zdrowotnych (clinical nutrition) oraz ogólnych wzbogacanych produktów spożywczych (fortified foods). W ciągu kolejnych lat dr inż. Bartłomiej Jakubowski awansował od stanowiska analityka laboratoryjnego, poprzez kierownika laboratorium do stanowiska dyrektora. Jego rola polegała m. in. na zarządzaniu specjalistycznym laboratorium analiz witamin, minerałów i innych związków odżywczych, rozwoju metod analitycznych służących do określania zawartości związków odżywczych, ale rownież toksycznych zanieczyszczeń, i jakości produktów, przygotowywaniu receptur mieszanek mineralno-witaminowych dla klientów zewnętrznych oraz opracowywaniu nowoczesnych form produktów mineralnych dla żywności. W tym czasie współpracował z wieloma międzynarodowymi firmami z branży żywnościowej. W 2017 roku dr inż. Brtlomiej Jakubowski dołączył do zespołu firmy Jars sp. z o.o. jako Dyrektor Laboratoriów. Tą funkcję sprawował przez około 2 lata. Następnie był zaangażowany w prace badawczo-rozwojowe jako koordynator ds. analiz fizykochemicznych a potem ekspert w dziale badawczo-rozwojowym. Od listopada 2022 roku pełni funkcję Dyrektora Zarządzającego Laboratoriami Fizykochemicznymi w GBA POLSKA.

Kompetencje i osiągnięcia

Dr inż. Bartłomiej Jakubowski potrafi zarówno prowadzić samodzielne, zaawansowane, kompleksowe badania, jak również, budować i pracować w interdyscyplinarnych, i międzynarodowych zespołach badawczych. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół dwóch obszarów chemii:

  • technologii chemicznej w odniesieniu do produkcji żywności, farmaceutyków, kosmetyków i produktów gumowych oraz
  • chemii analitycznej w zakresie określania jakości surowców, półproduktów i gotowych wyrobów spożywczych, kosmetycznych, biotechnologicznych i farmaceutycznych.

Dr inż. Brtlomiej Jakubowski wypracował m.in.:

  • autorskie metody analityczne pozwalające dobrać odpowiednich dostawców surowców dla produkcji spożywczej lub farmaceutycznej (raw materials screening),
  • narzędzia statystyczne służące do monitorowania i udoskonalania procesów produkcyjnych (statistical manufacturing process control),
  • originalny system zarządzania laboratorium analitycznym,
  • niereaktywne formy minerałów dla przemysłu spożywczego w technolgii „CitLock”,

oraz jest autorem wielu procedur przemysłowych (SOPs – Standard Operating Procedures, BIRs – Batch Information Records oraz ABRs – Analytical Batch Records).

Większość wynalazków i udoskonaleń dr inż. Bartłomieja Jakubowskiego została uznana za tz. know-how firm z którymi współpracował.