Systemy jakościAkredytacje / Zatwierdzenia / CertyfikatyAkredytacje / Zatwierdzenia / Certyfikaty

AKREDYTACJA LABORATORIUM
wg PN-EN ISO/IEC 17025

Certyfikat akredytacji

PCA - Polskie Centrum Akredytacji

Stały zakres akredytacji:

Pełen zakres

Zakres akredytacji dla pobierania próbek

Zakres akredytacji dla badań fizykochemicznych

Zakres akredytacji dla badań mikrobiologicznych

Elastyczny zakres akredytacji:

Laboratorium Fizykochemiczne Badań Żywności Łajski

Laboratorium Fizykochemiczne Badań Żywności Mysłowice

Laboratorium Fizykochemiczne Badań Żywności Lublin

Laboratorium Fizykochemiczne Mysłowice

Laboratorium Mikrobiologiczne Łajski

Laboratorium Mikrobiologiczne Mysłowice

Laboratorium Mikrobiologiczne Poznań

AKREDYTACJA OiB

https://www.gba-polska.pl/wp-content/uploads/2024/01/oib-2.jpg
37/MON/2021

Certyfikat akredytacji

Zakres akredytacji

REJESTRACJA W SYSTEMIE GMP+

GMP+

Deklaracja i zakres rejestracji

Zatwierdzenie Głównego Lekarza Weterynarii

Zakres zatwierdzenia (art. 25a ustawy i IW)

Zatwierdzenia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach

Zakres zatwierdzenia dot. badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Zakres zatwierdzenia dot. badań wody z kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli

Zatwierdzenia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legionowie

Zakres zatwierdzenia dot. badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Zakres zatwierdzenia dot. badań wody z kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli

Zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego

Zezwolenie na Wytwarzanie lub Import Produktu Leczniczego