Systemy jakościAkredytacje / Zatwierdzenia / CertyfikatyAkredytacje / Zatwierdzenia / Certyfikaty

AKREDYTACJA LABORATORIUM
wg PN-EN ISO/IEC 17025

Certyfikat akredytacji

PCA - Polskie Centrum Akredytacji

Stały zakres akredytacji:

Pełen zakres

Zakres akredytacji dla pobierania próbek

Zakres akredytacji dla badań fizykochemicznych

Zakres akredytacji dla badań mikrobiologicznych

Elastyczny zakres akredytacji:

Laboratorium Fizykochemiczne Badań Żywności Łajski

Laboratorium Fizykochemiczne Badań Żywności Mysłowice

Laboratorium Fizykochemiczne Badań Żywności Lublin

Laboratorium Fizykochemiczne Mysłowice

Laboratorium Mikrobiologiczne Łajski

Laboratorium Mikrobiologiczne Mysłowice

AKREDYTACJA OiB

https://www.gba-polska.pl/wp-content/uploads/2024/01/oib-2.jpg
37/MON/2021

Certyfikat akredytacji

Zakres akredytacji

CERTYFIKACJA SYSTEMU JAKOŚCI
wg ISO 9001, ISO 14001, AQAP 2110

Centrum Certyfikacji Jakości

Certyfikat ISO 9001

Certyfikat ISO 14001

Certyfikat AQAP 2110

Wykaz lokalizacji objętych certyfikatami

Potwierdzenie do Certyfikatów ISO 9001, ISO 14001, AQAP 2110

REJESTRACJA W SYSTEMIE GMP+

GMP+

Deklaracja i zakres rejestracji

Zatwierdzenie Głównego Lekarza Weterynarii

Zakres zatwierdzenia (art. 25a ustawy i IW)

Zatwierdzenia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach

Zakres zatwierdzenia dot. badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Zakres zatwierdzenia dot. badań wody z kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli

Zatwierdzenia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legionowie

Zakres zatwierdzenia dot. badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Zakres zatwierdzenia dot. badań wody z kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli

Zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego

Zezwolenie na Wytwarzanie lub Import Produktu Leczniczego