KosmetykiKosmetyki

Każdy produkt kosmetyczny, który trafia
do obrotu na rynek Unii Europejskiej
musi wcześniej zostać dokładnie przebadany
i oceniony pod względem bezpieczeństwa.

KOSMETYKI

Bezpieczeństwo i jakość kosmetyków

Bezpieczeństwo i jakość produktów kosmetycznych to najważniejsze sprawy zarówno dla konsumentów jak i producentów. Głównym powodem jest fakt, że produkty te stosuje się bezpośrednio na skórę, włosy lub paznokcie, a bardzo często mają one także kontakt ze śluzówką oka, stref intymnych lub jamy ustnej, przez co składniki tych produktów mają łatwą drogę przenikania do organizmu człowieka.

W Unii Europejskiej, w tym w Polsce, przepisy prawa dotyczące kosmetyków regulują dwa główne akty prawne: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 i Rozporządzenie Komisji (UE) nr 655/2013 oraz szereg dokumentów będących zaleceniami czy dokumentami technicznymi, które stanowią wytyczne dla producentów. Prawo dotyczące produktów kosmetycznych jest identyczne we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Dzięki temu udaje się zachować identyczny i wysoki poziom bezpieczeństwa tego typu produktów, jak również ułatwia ich dystrybucję wśród krajów unijnych. Poszczególne rozporządzenia regulują takie parametry, jak skład, oznakowanie, dokumentację, warunki produkcji i zakaz testowania składników oraz samego produktu na zwierzętach.

Każdy produkt kosmetyczny, który trafia do obrotu na rynek Unii Europejskiej musi wcześniej zostać dokładnie przebadany i oceniony pod względem bezpieczeństwa oraz powinien też posiadać kompletną dokumentację. Przed wprowadzeniem produktu do obrotu osoba odpowiedzialna za produkt zobowiązana jest do sporządzenia raportu oceny bezpieczeństwa i zgłoszenia danego produktu w europejskim Portalu Notyfikacji Produktów Kosmetycznych (CPNP).

Europejskie prawo w zakresie bezpieczeństwa produktów kosmetycznych jest bardzo rygorystyczne. Przed wprowadzeniem do obrotu każdy kosmetyk podlega szczegółowym badaniom w zakresie: mikrobiologii, fizykochemii, dermatologii, stabilności i kompatybilności oraz weryfikacji deklaracji marketingowych oraz szczegółowej ocenie bezpieczeństwa.

Cosmetics - packaging analysis and testing

Zgodnie z prawem ocenę bezpieczeństwa obowiązkowo wykonuje się dla każdego kosmetyku, który trafia na rynek. Za zapewnienie tej oceny odpowiada osoba odpowiedzialna, ale wykonuje ją specjalista – Safety Assessor.

Osoby odpowiedzialne za produkty kosmetyczne, producenci i same produkty kosmetyczne podlegają nadzorowi dwóch organów:

  • Państwowa Inspekcja Sanitarna, która kontroluje warunki produkcji oraz bezpieczeństwo produktu na każdym etapie wytwarzania.
  • Państwowa Inspekcja Handlowa, która kontroluje produkty znajdujące się w obrocie handlowym lub przeznaczone do wprowadzenia do sprzedaży.
Badania - kosmetyki
Badania - kosmetyki

Sprawdza ona także oznakowania i ewentualne zafałszowania. Każdy producent na żądanie organów nadzoru musi udostępnić dokumentację kosmetyku. Jest ona udostępniana na terenie UE pod adresem wskazanym na opakowaniu.

Produkcja kosmetyków nie może się odbywać w sposób przypadkowy lub w warunkach niekontrolowanych. Wszystkie zakłady produkcyjne muszą zgłosić się do wykazu prowadzonego przez Inspekcję Sanitarną i wytwarzać kosmetyki zgodnie z dobrą praktyką produkcji, czyli GMP. To zbiór zasad uzgodnionych przez międzynarodową organizację normalizacyjną (ISO). Służą zapewnieniu jakości w obszarze: produkcji, kontroli jakości oraz magazynowania wraz z wysyłką produktów kosmetycznych.

Właściwa weryfikacja dokumentacji i badania produktów kosmetycznych odgrywają kluczową rolę, ostatecznie przyczyniając się do zadowolenia zarówno producentów jaki i konsumentów. Spełnienie międzynarodowych i lokalnych wymagań stawianych producentom i osobom odpowiedzialnym za produkty kosmetyczne daje pewność potencjalnym konsumentom, że produkt, który nabywają jest w pełni bezpieczny. W rezultacie mogą z niego korzystać w celu zapewnienia higieny czy też poprawy wyglądu bez najmniejszych obaw o swoje bezpieczeństwo.

kosmetyki - GBA Polska

Wykonywane przez nas profesjonalne badania produktów kosmetycznych są zgodne z systemem zapewnienia jakości opartym na ISO 17025 i potwierdzone akredytacją PCA.

Schemat badań produktów kosmetycznych

cosmetics scheme

FORMULARZ KONTAKTOWYBądźmy zawsze w kontakcie

Masz pytania? Potrzebujesz indywidualnej oferty?
Skorzystaj z możliwości formularza kontaktowego. Niezwłocznie wrócimy do Ciebie z odpowiedzią.

Aktualności

Niewidoczne zagrożenie: Znaczenie badania wody na obecność bakterii Legionella
Niewidoczne zagrożenie: Znaczenie badania wody na obecność bakterii Legionella
Legionella, rodzaj bakterii, który może powodować poważne choroby układu oddechowego, zyskał uwagę na przestrzeni lat ze względu na jego związek z ogniskami choroby znanej jako choroba legionistów (inaczej legionelloza).
Badania środowiska produkcji – woda do spożycia i woda technologiczna (produkcyjna)
Badania środowiska produkcji – woda do spożycia i woda technologiczna (produkcyjna)
Dlaczego warto i należy badać wodę w zakładzie produkcyjnym? Woda jest podstawowym surowcem wykorzystywanych w przemyśle kosmetycznym i chemicznym. Stosuje się ją do mycia, płukania, higieny, sprzątania, dezynfekcji urządzeń i oczywiście do spożycia przez pracowników. Dlatego zadbanie o jakość wody do spożycia jak i wody technologicznej gwarantuje utrzymanie wysokiej jakości wytwarzanych w zakładzie produktów i bezpieczeństwo pracowników.
Woda do celów farmaceutycznych
Woda do celów farmaceutycznych
W dniu 23 stycznia 2023r.  weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych. Rozporządzenie określa m. in. wymagania jakie powinien spełniać stabilizat (odpad o kodzie  19 05 99) powstający w