KosmetykiKosmetyki

Każdy produkt kosmetyczny, który trafia
do obrotu na rynek Unii Europejskiej
musi wcześniej zostać dokładnie przebadany
i oceniony pod względem bezpieczeństwa.

KOSMETYKI

Bezpieczeństwo i jakość kosmetyków

Bezpieczeństwo i jakość produktów kosmetycznych to najważniejsze sprawy zarówno dla konsumentów jak i producentów. Głównym powodem jest fakt, że produkty te stosuje się bezpośrednio na skórę, włosy lub paznokcie, a bardzo często mają one także kontakt ze śluzówką oka, stref intymnych lub jamy ustnej, przez co składniki tych produktów mają łatwą drogę przenikania do organizmu człowieka.

W Unii Europejskiej, w tym w Polsce, przepisy prawa dotyczące kosmetyków regulują dwa główne akty prawne: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 i Rozporządzenie Komisji (UE) nr 655/2013 oraz szereg dokumentów będących zaleceniami czy dokumentami technicznymi, które stanowią wytyczne dla producentów. Prawo dotyczące produktów kosmetycznych jest identyczne we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Dzięki temu udaje się zachować identyczny i wysoki poziom bezpieczeństwa tego typu produktów, jak również ułatwia ich dystrybucję wśród krajów unijnych. Poszczególne rozporządzenia regulują takie parametry, jak skład, oznakowanie, dokumentację, warunki produkcji i zakaz testowania składników oraz samego produktu na zwierzętach.

Każdy produkt kosmetyczny, który trafia do obrotu na rynek Unii Europejskiej musi wcześniej zostać dokładnie przebadany i oceniony pod względem bezpieczeństwa oraz powinien też posiadać kompletną dokumentację. Przed wprowadzeniem produktu do obrotu osoba odpowiedzialna za produkt zobowiązana jest do sporządzenia raportu oceny bezpieczeństwa i zgłoszenia danego produktu w europejskim Portalu Notyfikacji Produktów Kosmetycznych (CPNP).

Europejskie prawo w zakresie bezpieczeństwa produktów kosmetycznych jest bardzo rygorystyczne. Przed wprowadzeniem do obrotu każdy kosmetyk podlega szczegółowym badaniom w zakresie: mikrobiologii, fizykochemii, dermatologii, stabilności i kompatybilności oraz weryfikacji deklaracji marketingowych oraz szczegółowej ocenie bezpieczeństwa.

Cosmetics - packaging analysis and testing

Zgodnie z prawem ocenę bezpieczeństwa obowiązkowo wykonuje się dla każdego kosmetyku, który trafia na rynek. Za zapewnienie tej oceny odpowiada osoba odpowiedzialna, ale wykonuje ją specjalista – Safety Assessor.

Osoby odpowiedzialne za produkty kosmetyczne, producenci i same produkty kosmetyczne podlegają nadzorowi dwóch organów:

  • Państwowa Inspekcja Sanitarna, która kontroluje warunki produkcji oraz bezpieczeństwo produktu na każdym etapie wytwarzania.
  • Państwowa Inspekcja Handlowa, która kontroluje produkty znajdujące się w obrocie handlowym lub przeznaczone do wprowadzenia do sprzedaży.
Badania - kosmetyki
Badania - kosmetyki

Sprawdza ona także oznakowania i ewentualne zafałszowania. Każdy producent na żądanie organów nadzoru musi udostępnić dokumentację kosmetyku. Jest ona udostępniana na terenie UE pod adresem wskazanym na opakowaniu.

Produkcja kosmetyków nie może się odbywać w sposób przypadkowy lub w warunkach niekontrolowanych. Wszystkie zakłady produkcyjne muszą zgłosić się do wykazu prowadzonego przez Inspekcję Sanitarną i wytwarzać kosmetyki zgodnie z dobrą praktyką produkcji, czyli GMP. To zbiór zasad uzgodnionych przez międzynarodową organizację normalizacyjną (ISO). Służą zapewnieniu jakości w obszarze: produkcji, kontroli jakości oraz magazynowania wraz z wysyłką produktów kosmetycznych.

Właściwa weryfikacja dokumentacji i badania produktów kosmetycznych odgrywają kluczową rolę, ostatecznie przyczyniając się do zadowolenia zarówno producentów jaki i konsumentów. Spełnienie międzynarodowych i lokalnych wymagań stawianych producentom i osobom odpowiedzialnym za produkty kosmetyczne daje pewność potencjalnym konsumentom, że produkt, który nabywają jest w pełni bezpieczny. W rezultacie mogą z niego korzystać w celu zapewnienia higieny czy też poprawy wyglądu bez najmniejszych obaw o swoje bezpieczeństwo.

kosmetyki - GBA Polska

Wykonywane przez nas profesjonalne badania produktów kosmetycznych są zgodne z systemem zapewnienia jakości opartym na ISO 17025 i potwierdzone akredytacją PCA.

Schemat badań produktów kosmetycznych

cosmetics scheme

FORMULARZ KONTAKTOWYBądźmy zawsze w kontakcie

Masz pytania? Potrzebujesz indywidualnej oferty?
Skorzystaj z możliwości formularza kontaktowego. Niezwłocznie wrócimy do Ciebie z odpowiedzią.

Aktualności

POBIERZ BEZPŁATNY E-PRZEWODNIK / W JAKI SPOSÓB PRAWIDŁOWO ZNAKOWAĆ ŻYWNOŚĆ?
POBIERZ BEZPŁATNY E-PRZEWODNIK / W JAKI SPOSÓB PRAWIDŁOWO ZNAKOWAĆ ŻYWNOŚĆ?
Kluczowym elementem wpływającym na jakość handlową żywności jest jej prawidłowe oznakowanie. Jednym z podstawowych aktów prawnych, które określa ogólne zasady, wymogi i zakresy odpowiedzialności dotyczące informacji na temat żywności, a w szczególności etykietowania żywności jest rozporządzenie PEiR nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 roku.
Bezpłatny e-PRZEWODNIK OCHRONA ŚRODOWISKA W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM
Bezpłatny e-PRZEWODNIK OCHRONA ŚRODOWISKA W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM
W procesie wytwarzania produktów żywnościowych, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności, wykorzystywane są różnego rodzaju surowce, materiały pomocnicze i technologie, w związku z czym poszczególne branże przemysłu spożywczego w różnym stopniu oddziałują na środowisko naturalne.
Jak ustalić miejsca historycznego zanieczyszczeniem powierzchni ziemi?
Jak ustalić miejsca historycznego zanieczyszczeniem powierzchni ziemi?
GBA POLSKA posiada szerokie doświadczenie w zakresie wykonywania wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi poprzez analizę poboru próbek, badań laboratoryjnych i sporządzania dokumentacji z wykazem potencjalnych historycznych zanieczyszczeń.