Badania Środowiskowe w Ochronie ZdrowiaPowietrzeBadania

https://www.gba-polska.pl/wp-content/uploads/2024/01/GBA-POLSKA-powietrze-w-ochronie-zdrowia-1.jpg

Czyste powietrze w salach szpitalnych (np. sale operacyjne, sale endoskopowe czy sterylizatornie) jest jednym z elementów bezpieczeństwa zdrowotnego pacjenta przebywającego w tego typu jednostkach. Aby efektywnie zmniejszyć ryzyko zakażenia, powietrze w salach szpitalnych (zwłaszcza salach operacyjnych) powinno mieć nawet kilkaset razy mniejsze stężenie zanieczyszczeń mikrobiologicznych jak powietrze zewnętrzne lub powietrze w pomieszczeniach mieszkalnych.

Badania jakości powietrza wykonywane są zgodnie z rekomendowanymi przez Ministerstwo Zdrowia „Wytycznymi projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji systemów wentylacji i klimatyzacji dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Oferujemy:

Badania mikrobiologiczne powietrza w salach szpitalnych;
Badania mikrobiologiczne powietrza w kanałach wentylacyjnych;
Badania obecności bakterii z rodzaju Legionella sp. w powietrzu;
Badania stężenia cząstek stałych w powietrzu.

Metody badań powietrza:

  • Badanie mikrobiologiczne – metoda zderzeniowa: wymuszone osiadanie drobnoustrojów na powierzchni podłoża hodowlanego za pomocą aparatu, który zasysa określoną objętość powietrza – oznaczane parametry: ogólna liczba drobnoustrojów, liczba drożdży i pleśni, liczba Legionella sp.;
  • Badanie stężenia cząstek stałych w powietrzu – pomiar licznikiem cząstek stałych: zapewniający pomiar w czasie rzeczywistym cząsteczek o średnicach od 0,3µm do 10,0µm w jednostce objętości powietrza.

W ramach naszej oferty zapewnimy Państwu kompleksową usługę: pobranie, transport oraz analizę laboratoryjną próbek.

FORMULARZ KONTAKTOWYBądźmy zawsze w kontakcie

Masz pytania? Potrzebujesz indywidualnej oferty?
Skorzystaj z możliwości formularza kontaktowego. Niezwłocznie wrócimy do Ciebie z odpowiedzią.