BadaniaBadania mikrobiologiczneBadania

GBA - żywność - badania mikrobiologiczne

W GBA POLSKA wykonujemy badania mikrobiologiczne zarówno metodami referencyjnymi określonymi w obowiązujących aktach prawnych, jak i szybkimi metodami alternatywnymi.

Środki spożywcze produkowane i wprowadzane do obrotu muszą spełniać wymagania mikrobiologiczne określone w Rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 2073/2005 z dn. 15.11.2005 r. (z późn. zm.). Według obowiązujących przepisów, w żywności oznacza się grupy drobnoustrojów określane jako:

WSKAŹNIKI HIGIENY PROCESU

Enterobacteriaceae;
Escherichia coli;
Gronkowce koagulazo-dodatnie;
Ogólna liczba drobnoustrojów;
Przypuszczalne Bacillus cereus;
Campylobacter spp.

WSKAŹNIKI BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU

Salmonella spp.;
Salmonella Typhimurium;
Salmonella Enteritidis;
Listeria monocytogenes;
Cronobacter spp.

Systematyczna i skuteczna ocena żywności pod względem stopnia zanieczyszczenia mikrobiologicznego gwarantuje dostarczanie na rynek wyrobów najwyższej jakości.

Producenci żywności mając na uwadze zapewnienie właściwej jakości produktów, mimo braku wymagań prawnych, poszerzają zakres analiz oznaczania specyficznych grup drobnoustrojów.

Mikroorganizmy te mogą ze względu na swój metabolizm powodować wady produktów lub znacznie ograniczać jego przydatność do spożycia. Do takich drobnoustrojów zaliczamy: bakterie kwasu mlekowego, drożdże i pleśnie, bakterie z grupy coli, enterokoki, bakterie z rodzaju Pseudomonas, bakterie beztlenowe, bakterie z rodzaju Bacillus i wiele innych.

FORMULARZ KONTAKTOWYBądźmy zawsze w kontakcie

Masz pytania? Potrzebujesz indywidualnej oferty?
Skorzystaj z możliwości formularza kontaktowego. Niezwłocznie wrócimy do Ciebie z odpowiedzią.