BadaniaŚciekiBadania

Ścieki - GBA Polska - środowisko

Jednym z podstawowych obowiązków każdego wytwórcy ścieków jest kontrola ich jakości poprzez zagwarantowanie badań w akredytowanym laboratorium badawczym.

Analiza ścieków pozwala na kontrolę jakości ścieków na wlocie i wylocie z oczyszczalni lub wylocie z zakładu w odniesieniu do spełniania wymagań odpowiednich norm oraz spełnienia wymogów prawnych nałożonych przez decyzje administracyjne.

Oferujemy:

badania ścieków bytowych;
badania ścieków komunalnych;
badania ścieków przemysłowych;
badania wód opadowych i roztopowych.

Zapewniamy:

akredytowane pobieranie próbek ścieków oraz wód opadowych i roztopowych - pobieranie metodą ręczną i pobieranie metodą automatyczną przy użyciu autosamplerów;
akredytowane analizy próbek ścieków metodami referencyjnymi lub równoważnymi do referencyjnych.

Wszystkie próbki dostarczamy do naszych laboratoriów w dniu pobrania. Szeroki zakres akredytacji obejmuje wszystkie parametry normowane w obowiązujących przepisach.

Gospodarka wodno-ściekowa – operaty wodnoprawne, dokumentacje:

  • operaty wodnoprawne na wprowadzanie do zewnętrznych urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego;
  • operaty wodnoprawne na wprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do wód lub urządzeń wodnych;
  • operaty wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi;
  • operaty wodnoprawne na rolnicze wykorzystanie ścieków;
  • operaty wodnoprawne na wykonanie lub likwidację urządzeń wodnych;
  • projekty i dokumentacje hydrogeologiczne.

FORMULARZ KONTAKTOWYBądźmy zawsze w kontakcie

Masz pytania? Potrzebujesz indywidualnej oferty?
Skorzystaj z możliwości formularza kontaktowego. Niezwłocznie wrócimy do Ciebie z odpowiedzią.