Usługi dodatkoweRaporty z Oceny Bezpieczeństwa i DoradztwoBadania

Badania kosmetyków - ocena dokumentacji bezpieczeństwa

Zgodnie z wymaganiami UE zawartymi w Rozporządzeniu WE 1223/2009, produkt kosmetyczny musi być bezpieczny dla zdrowia ludzi w normalnych lub dających się przewidzieć warunkach stosowania. W związku z tym producent przed wprowadzeniem kosmetyku do obrotu zobowiązany jest do przeprowadzenia pełnej analizy pod kątem bezpieczeństwa produktu, czyli do posiadania raportu z wykonania Oceny Bezpieczeństwa.

Wspieramy naszych klientów w zakresie:

  • Przygotowania Raportu Oceny Bezpieczeństwa produktu kosmetycznego przez Safety Assessora zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu WE 1223/2009;
  • Przygotowania dossier produktu kosmetycznego (Product Information File – PIF);
  • Przygotowania specyfikacji, karty charakterystyki produktu kosmetycznego;
  • Weryfikacji poprawności etykiety kosmetyku;
  • Notyfikacji w europejskim systemie CPNP;
  • Doradztwa w obszarze REACH;
  • Stosowania i interpretacji przepisów prawa kosmetycznego z prawem UE;
  • Określenia niezbędnych badań oraz doradztwa prawnego w zakresie wprowadzania kosmetyków do obrotu.

FORMULARZ KONTAKTOWYBądźmy zawsze w kontakcie

Masz pytania? Potrzebujesz indywidualnej oferty?
Skorzystaj z możliwości formularza kontaktowego. Niezwłocznie wrócimy do Ciebie z odpowiedzią.