BadaniaOsady, gleby rolne, nawozy organiczne, środki wspomagające uprawę roślinBadania

Osady, środki wspomagające uprawę roślin, grunty rolne

GBA POLSKA w ramach swoich usług wykonuje akredytowane pobieranie i badania próbek:

osadów ściekowych (komunalnych i przemysłowych);
gleb rolnych, m. in. przed zastosowaniem osadów ściekowych;
nawozów organicznych;
środków wspomagających uprawę roślin, w tym: środków poprawiających właściwości gleby, stymulatorów wzrostu, podłoży do upraw.

Osady ściekowe

Osady ściekowe stanowią pozostałość z procesów oczyszczania ścieków i wymagają odpowiedniego zagospodarowania. Mogą być wykorzystywane m.in. w rolnictwie lub rekultywacji, jeżeli są przygotowane odpowiednio do tego celu czyli ustabilizowane i spełniają szczegółowe wytyczne określone w przepisach. Możliwości ich zastosowania dobiera się indywidualnie biorąc pod uwagę potrzebę eliminacji zagrożenia dla środowiska lub zdrowia ludzi oraz wymagania zgodne z procesem odzysku.

Odzysk komunalnych osadów ściekowych polega na ich zastosowaniu:

  • w rolnictwie, rozumianym jako uprawa wszystkich płodów rolnych wprowadzanych do obrotu handlowego, włączając w to uprawy przeznaczane do produkcji pasz;
  • do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu;
  • do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz;
  • do rekultywacji terenów, w tym gruntów na cele rolne;
  • przy dostosowaniu gruntów do określonych potrzeb wynikających z planów gospodarki odpadami, planów zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
Osady, środki wspomagające uprawę roślin, grunty rolne
GBA - analizy, badania
Środki wspomagające uprawę roślin

GBA POLSKA oferuje wykonanie akredytowanych badań komunalnych osadów ściekowych i gleb, na których osady te mogą być stosowane, w pełnym zakresie, zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

Badania obejmują wykonanie:

  • analiz fizykochemicznych;
  • analiz mikrobiologicznych;
  • analiz parazytologicznych.

Ponadto proponujemy Państwu sporządzenie opinii o właściwościach osadów ściekowych i możliwościach ich wykorzystania oraz oszacowanie dawki osadu w oparciu o zawartość suchej masy i wyniki badań.

Nawozy oraz środki wspomagające uprawę roślin

Stawiane przed rolnictwem wymagania w zakresie ochrony środowiska związane z wprowadzeniem coraz bardziej ekologicznych rozwiązań w produkcji rolnej powodują, że coraz więcej środków wspomagających uprawy jest pochodzenia naturalnego, ekologicznego.

W ramach usług oferujemy akredytowane pobieranie i analizy:

  • nawozów organicznych;
  • środków wspomagających uprawę roślin, w tym środków poprawiających właściwości gleby, stymulatorów wzrostu i podłoży do upraw.

FORMULARZ KONTAKTOWYBądźmy zawsze w kontakcie

Masz pytania? Potrzebujesz indywidualnej oferty?
Skorzystaj z możliwości formularza kontaktowego. Niezwłocznie wrócimy do Ciebie z odpowiedzią.