Badania Środowiskowe w Ochronie ZdrowiaWodaBadania

https://www.gba-polska.pl/wp-content/uploads/2024/01/GBA-POLSKA-woda-w-ochronie-zdrowia-1-1.jpg

GBA POLSKA oferuje szeroki zakres akredytowanych badań wody dedykowanych dla szpitali, innych podmiotów leczniczych oraz podmiotów współpracujących ze służbą zdrowia (pralnie przyszpitalne, apteki) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

W ramach oferty świadczymy usługi akredytowanego pobierania próbek z analizami fizykochemicznymi i mikrobiologicznymi:
wody do spożycia i wody ciepłej;
wody do dializ i hemodializ;
wody technologicznej;
wody do celów farmaceutycznych.

Woda do spożycia

Wodę przeznaczoną do spożycia badamy zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Zdrowia. Laboratorium posiada zatwierdzenie Państwowej Inspekcji Sanitarnej zarówno w zakresie pobierania jak i analiz mikrobiologicznych, fizykochemicznych oraz sensorycznych.

Analiza obejmuje pełen zakres badań wody przeznaczonej do spożycia:

  • monitoring gr A (podstawowy zakres parametrów mikrobiologicznych, fizykochemicznych i sensorycznych);
  • monitoring gr A i B (rozszerzony zakres parametrów mikrobiologicznych, fizykochemicznych i sensorycznych);
  • monitoring wody ciepłej w kierunku bakterii z rodzaju Legionella sp. (badania w objętości 100ml i 1000ml).

Oferujemy również monitoring substancji promieniotwórczych.

Badania wód wykonywane są metodami akredytowanymi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Woda do dializ i hemodializ

Jest to woda wykorzystywana w zabiegach dializoterapii o najwyższej czystości mikrobiologicznej i chemicznej; woda do takich zadań jest określona specjalnymi wytycznymi jak na przykład  standardy: Asociation for the Advancament of Medical Instrumantation, Farmakopea Europejska, Farmakopea Polska. Podają one maksymalne dopuszczalne stężenia substancji, które mogą znajdować się w wodzie przeznaczonej do dializ. Jeśli woda przeznaczona do tego celu będzie miała nieprawidłowe parametry, może ona stanowić dla pacjenta realne zagrożenie zdrowia, a nawet życia.

Analiza wody do dializ obejmuje:

  • Badania mikrobiologiczne: oznaczenie obecności endotoksyn bakteryjnych, ogólna liczba drobnoustrojów oraz obecności bakterii Esherichia coli oraz Pseudomonas aeruginosa;
  • Badania fizykochemiczne: metale (w tym metale ciężkie); kationy np. wapń, magnez, potas, sód; aniony np. siarczany, azotany, fluorki; substancje utleniające się bądź ogólny węgiel organiczny; przewodność elektryczna właściwa; chlor.

Badania wody do dializ realizowane w GBA POLSKA spełniają wymagania Narodowego Funduszu Zdrowia.

Woda technologiczna

Jest to woda wykorzystywana do zasilania sterylizatorów oraz woda stosowana w endoskopii. Tego rodzaju woda powinna mieć jakość zgodną z przyjętymi normami dla sterylizatorów, bądź spełniać wymagania farmakopealne zgodnie z monografią Aqua Purificata.

https://www.gba-polska.pl/wp-content/uploads/2024/01/GBA-POLSKA-woda-w-ochronie-zdrowia-2-1.jpg

Analiza wody technologicznej może obejmować:

  • Badania fizykochemiczne zgodnie z normą PN-EN 285 zawierającą wymagania producentów urządzeń technicznych i medycznych;
  • Badania mikrobiologiczne i fizykochemiczne zgodnie z monografią farmakopealną Aqua Purificata.

Pobieranie próbek wody technologicznej wykonywane są metodami akredytowanymi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Woda do celów farmaceutycznych

Jest to woda wykorzystywana do receptur aptecznych oraz produkcji leków (w tym do podania pozajelitowego).  Zgodnie z  Farmakopeą Polską woda do celów farmaceutycznych została podzielona na kilka rodzajów: woda oczyszczona, woda do wstrzykiwań (iniekcji) WFI, woda wysokooczyszczona HPW oraz woda do receptury aptecznej.

Wszystkie wyżej wymienione rodzaje wody posiadają szczegółowe wymagania (monografie) dotyczące parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych jakie należy weryfikować przy ocenie ich jakości i przydatności.

W zakresie badań oznacza się:

  • Mikrobiologia: obecności endotoksyn bakteryjnych oraz ogólna liczba drobnoustrojów;
  • Fizykochemia: ogólny węgiel organiczny (TOC), azotany, przewodność elektryczna właściwa, wygląd, metale ciężkie, zawartość glinu.

Laboratoria GBA POLSKA oferują kompleksowe badania wody do celów farmaceutycznych zgodnie z wymaganiami Farmakopei Polskiej.

FORMULARZ KONTAKTOWYBądźmy zawsze w kontakcie

Masz pytania? Potrzebujesz indywidualnej oferty?
Skorzystaj z możliwości formularza kontaktowego. Niezwłocznie wrócimy do Ciebie z odpowiedzią.