UsługiAudityAudity

GBA żywność - usługi dodatkowe - audity

GBA POLSKA od wielu lat specjalizuje się w przeprowadzaniu auditów w sektorze spożywczym.

Zatrudniamy wysoko wykwalifikowanych audytorów posiadających certyfikaty EOQ.

Nasze usługi oferujemy:

zakładom produkcyjnym;
firmom logistycznym i dystrybucyjnym;
firmom transportowym;
sklepom detalicznym;
restauracjom, firmom cateringowym i hotelom.

Audity przeprowadzamy w oparciu o:

 • normy;
 • standardy jakościowe;
 • dokumentację systemów jakości;
 • wymagania zleceniodawców.

Zakres przeprowadzanych przez nas auditów obejmuje ocenę funkcjonowania:

 • Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP);
 • Dobrej Pratyki Produkcyjnej (GMP);
 • systemu HACCP wg ISO 22000;
 • standardów IFS/BRC;
 • dostawców surowców i produktów.

W ramach auditu ocenia się między innymi:

Przygotowanie zakładu pod kątem infrastruktury, wyposażenia technicznego, zasobów ludzkich, itp.

Stan higieniczny zakładu, w tym higienę: miejsc pracy, pracowników, procesów technologicznych, linii technologicznych, magazynowania i dystrybucji, itp.

Przestrzeganie procedur i instrukcji zawartych w dokumentacji systemu jakości.

Funkcjonowanie podstawowych programów takich jak:

 • badania wody;
 • dezynsekcja i deratyzacja;
 • higiena i szkolenia pracowników;
 • mycie i dezynfekcja;
 • postępowanie z odpadami;
 • przestrzeganie ustalonych zasad monitorowania CCP;
 • rzetelność prowadzenia zapisów GMP/GHPoraz HACCP;
 • jakość zdrowotna i handlowa produkowanych i sprzedawanych artykułów spożywczych.

Wydawanie opinii i interpretacji wyników (woda, żywność, próbki środowiskowe, GMO, kosmetyki).

FORMULARZ KONTAKTOWYBądźmy zawsze w kontakcie

Masz pytania? Potrzebujesz indywidualnej oferty?
Skorzystaj z możliwości formularza kontaktowego. Niezwłocznie wrócimy do Ciebie z odpowiedzią.