GBA POLSKAZlecenie badań laboratoryjnychZlecenie badań laboratoryjnych

KROK 2Pobierz
właściwe zlecenie
badań:

Żywność, suplementy diety, pasze, opakowania
Analiza pozostałości środków ochrony roślin (pestycydów)
Próby przechowalnicze
Tusze
Powietrze
Próby czystościowe
Kosmetyki, chemia gospodarcza, artykuły higieniczne, wyroby medyczne, wyroby farmaceutyczne
Próbki środowiskowe
Załącznik 1 - woda

KROK 3Wypełnij
zlecenie
badań.

KROK 4Prześlij
na właściwy
adres e-mail:

biuro@gba-polska.pl
srodowisko@gba-polska.pl