GBA POLSKAZlecenie badań laboratoryjnychZlecenie badań laboratoryjnych

KROK 2Pobierz
właściwe zlecenie
badań:

Żywność, suplementy diety, pasze, opakowania
Analiza pozostałości środków ochrony roślin (pestycydów)
Próby przechowalnicze
Tusze
Powietrze
Próby czystościowe
Kosmetyki, chemia gospodarcza, artykuły higieniczne, wyroby medyczne, wyroby farmaceutyczne
Próbki środowiskowe
Załączniki (woda, ścieki, odpad/osad, składowisko, gleby rolne, gleby przemysłowe)

KROK 3Wypełnij
zlecenie
badań.

KROK 4Prześlij
na właściwy
adres e-mail:

biuro@gba-polska.pl
srodowisko@gba-polska.pl