KosmetykiEksperci

W sercu naszej działalności znajdziesz zespół wybitnych specjalistów, którzy są fundamentem Segmentu Kosmetycznego GBA POLSKA. To doświadczeni profesjonaliści, a zarazem pasjonaci, którzy posiadają głęboką wiedzę na temat regulacji, jakości, bezpieczeństwa, najnowszych trendów, innowacji oraz technologii w dziedzinie kosmetologii.

  • Badania mikrobiologiczne
  • Badania fizykochemiczne
  • Badania In Vivo
  • Badania solaryjne
  • Ocena bezpieczeństwa i doradztwo

Anna SKOTNICKA

Dyrektor Laboratoriów Mikrobiologicznych

Opis
https://www.gba-polska.pl/wp-content/uploads/2024/03/GBA-POLSKA-MAGDALENA-GARBILINSKA.jpg

dr inż. Magdalena GARBOLIŃSKA

Dyrektor Laboratorium Kosmetycznego

LinkedIn

Opis

Mikrobiolog z ponad 20-letnim doświadczeniem w obszarze zapewnienia i nadzorowania  jakości w szczególności kontroli mikrobiologicznej w branży kosmetycznej.

Mikrobiolog z ponad 20-letnim doświadczeniem w obszarze zapewnienia i nadzorowania  jakości w szczególności kontroli mikrobiologicznej w branży kosmetycznej.

Ekspert z zakresu przepisów prawnych, wymagań norm, a także audytor systemów i standardów jakościowych oraz metodologii badawczej w obszarze produkcji kosmetyków.

Autorka licznych ekspertyz i artykułów branżowych a także aktywny prelegent i szkoleniowiec w zakresie legislacji, systemów jakościowych, GMP/GHP oraz mikrobiologii przemysłowej.

Wieloletni wykładowca akademicki na Uniwersytecie Warszawskim, Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia oraz w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

Aktywny uczestnik grup roboczych przy Polskim Związku Przemysłu Kosmetycznego oraz Polskim Stowarzyszeniu Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego, a także komitetów technicznych przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym.

Obecnie pełni funkcje Dyrektora Laboratorium Kosmetycznego.

https://www.gba-polska.pl/wp-content/uploads/2024/03/GBA-POLSKA-KATARZYNA-CIESZCZYK.jpg

Katarzyna CIĘSZCZYK

Specjalista ds. Badań In Vivo

LinkedIn

Opis

Absolwentka biologii ze specjalnością diagnostyka laboratoryjna oraz kosmetologii ze specjalnością kosmetologia lecznicza. Ukończyła również studia podyplomowe z biostatystyki – praktyczne aspekty statystyki w badaniach medycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Dodatkowo swoją wiedzę i pasję z zakresu statystyki oraz kosmetyków poszerzała na licznych szkoleniach i kursach. Współautor artykułu w czasopiśmie branżowym „Świat Przemysłu Kosmetycznego”.

Od ponad 10 lat związana z branżą badań kosmetyków i chemii gospodarczej. Swoją karierę w laboratorium badawczym rozpoczęła od roli Asystenta w Pracowni Kosmetologii, awansując kolejno na Specjalistę ds. Badań Kosmetyków, Starszego Asystenta Kierownika Projektu i obejmując docelowo stanowisko Kierownika Projektu.

Szeroki zakres obowiązków jako Specjalista ds. Badań Kosmetyków oraz Starszy Asystent Kierownika Projektu obejmował analizę i interpretacją wyników, analizę statystyczną wyników, opracowywanie sprawozdań z badań aplikacyjnych i aparaturowych, tworzenie dokumentacji sytemu zarządzania (procedury badawcze, instrukcje techniczne i inne powiązane), wdrażanie nowych sprzętów i metod badawczych oraz walidację i autoryzację raportów. Natomiast jako Kierownik Projektu nadzorowała i zarządzała projektem na każdym etapie badania, wspierała merytorycznie zespół analityczny oraz współpracowała z klientem i biurem obsługi klienta.

https://www.gba-polska.pl/wp-content/uploads/2024/03/GBA-POLSKA-AGNIESZKA-CHOJNACKA.jpg

dr n. chem. Agnieszka CHOJNACKA

Kierownik Pracowni Badań In Vivo

LinkedIn

Opis

Z wykształcenia – chemik, absolwentka Akademii Podlaskiej i Uniwersytetu Warszawskiego.

Ekspert ds. badań in vivo z wieloletnim doświadczeniem w badaniach dermatologicznych, aplikacyjnych, sensorycznych i aparaturowych. Obecnie pełni rolę Kierownika Centrum Badań Kosmetyków w Warszawie współtworząc i rozwijając badania związane z produktami kosmetycznymi.

Wieloletni wykładowca akademicki – obecnie w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia, a wcześniej na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym – przedmiotów ścisłych, jak również związanych z oceną efektywności działania kosmetyków.

Promotor i recenzent prac inżynierskich na kierunku chemia kosmetyczna.

Aktywny uczestnik grup roboczych przy Polskim Związku Przemysłu Kosmetycznego oraz Polskim Stowarzyszeniu Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego.Autorka artykułów w czasopismach naukowych i branżowych. Prelegent w zakresie badań in vivo.

https://www.gba-polska.pl/wp-content/uploads/2024/03/GBA-POLSKA-ANNA-FLIS.jpg

Anna FLIS

Kierownik Badań Aparaturowych, Aplikacyjnych i Dermatologicznych Kosmetyków / Kierownik Operacyjny Segmentu Kosmetycznego

LinkedIn

Opis

Absolwentka kosmetologii, chemii o specjalności chemia kosmetyczna oraz trychologii kosmetycznej. Jej 11-letnie doświadczenie w branży kosmetycznej to bez wątpienia skarbnica wiedzy, która wzbogaci naszą organizację.

Anna rozpoczęła swoją karierę w dziale Badań i Rozwoju w renomowanej firmie zajmującej się produkcją kosmetyków kolorowych. Tam szybko stała się symbolem kreatywności, projektując z niezwykłym zaangażowaniem nowe receptury kosmetyków. Innowacyjne produkty zdobyły uznanie zarówno na polskim, jak i międzynarodowym rynku.

W 2014 roku Anna przeniosła swoje umiejętności do laboratorium badawczego, gdzie przez ponad 9 lat współtworzyła i rozwijała usługi badawcze związane z kosmetykami. Jej wszechstronne doświadczenie na różnych stanowiskach w obrębie działu pozwoliło jej zgłębić zarówno aspekty praktyczne, jak i teoretyczne w tej dziedzinie.

Anna nie tylko pogłębiała swoją wiedzę, ale również podzieliła się nią jako współautor publikacji w cenionym czasopiśmie branżowym. Jej pasja do nauki doprowadziła ją do ukończenia studiów podyplomowych z zakresu trychologii kosmetycznej w 2016 roku.

W 2021 roku Anna pełniła rolę Kierownika Projektu, współpracując z wymagającymi, zagranicznymi Klientami. Szeroki zakres obowiązków Ani, obejmował zarządzanie projektem na każdym etapie badania, nadzór nad wieloma projektami badawczymi, wdrażanie nowych metod i usług badawczych oraz optymalizację procesów.

Nie bez znaczenia jest również rola Anny jako Lidera Zespołu Analizy i Interpretacji Wyników Badań Aplikacyjnych i Aparaturowych Skóry. Jej ogromna wiedza oraz umiejętność zarządzania zespołem są nieocenione.

https://www.gba-polska.pl/wp-content/uploads/2024/03/1698751146152.jpg

Łukasz WYCZYŃSKI

Kierownik Projektu & Zastępca Kierownika Oddziału Centrum Badań Kosmetyków

LinkedIn

Opis

Łukasz jest w branży od prawie 9 lat, a jego kariera rozpoczęła się jeszcze w trakcie studiów licencjackich. Na początku pracował jako technik badań klinicznych w renomowanym laboratorium badawczym.

W tej roli Łukasz zajmował się szerokim spektrum obowiązków, włączając w to przygotowywanie dokumentacji zgodnie z systemem GCP, analizę wyników oraz prowadzenie badań przy użyciu zaawansowanego sprzętu pomiarowego. Często asystował lekarzom specjalistom z dziedzin dermatologii, okulistyki, pediatrii i laryngologii.

Kolejnym znaczącym krokiem w jego karierze było stanowisko Kierownika Projektu, które objął w listopadzie 2020 roku. Tutaj jego odpowiedzialności obejmowały nadzorowanie i realizację badań zgodnie z systemem GCP, wsparcie merytoryczne personelu analitycznego, współpracę z klientem oraz biurem obsługi klienta nad protokołem badania.

W listopadzie 2021 roku Łukasz awansował również na stanowisko lidera zespołu, co jest dowodem na jego doskonałą zdolność do zarządzania i inspiracji innych.

Łukasz ma bogate doświadczenie w badaniach kosmetyków, suplementów diety i wyrobów medycznych. Jego zaangażowanie w dziedzinę badań klinicznych uwieńczyło ukończenie studiów podyplomowych z metodologii, organizacji i zarządzania na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Po godzinach pracy Łukasz jest pasjonatem koszykówki.

https://www.gba-polska.pl/wp-content/uploads/2024/03/GBA-POLSKA-KAROLINA-DZIABOWSKA.jpg

Karolina DZIĄBOWSKA

Dyrektor Laboratorium Solaryjnego

LinkedIn

Opis

Magister Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Od ponad 7 lat związana z metodami analitycznymi – teoretycznymi i stosowanymi, głównie spektroskopowymi, elektrochemicznymi, a od ostatnich 3 lat medyczno-biologicznymi. Ekspert w dziedzinie metod badawczych produktów z ochroną przeciwsłoneczną.

Twórca publikacji naukowych, zgłoszenia patentowego i artykułów popularnonaukowych.

Doświadczenie zbudowane poprzez pracę projektową na Uniwersytecie Gdańskim, w działach R&D polskich start-upów i w laboratorium badań klinicznych.

Obecnie członek komitetów normalizacyjnych- Komitetu Technicznego 217 PKN i Grupy Roboczej 7 ISO.

W GBA POLSKA odpowiedzialna za stworzenie nowego laboratorium solaryjnego i wdrożenie systemów jakości.

https://www.gba-polska.pl/wp-content/uploads/2024/03/GBA-POLSKA-GRZEGORZ-KRASINSKI.jpg

Grzegorz KRASIŃSKI

Safety Assessor

LinkedIn

Opis

Safety Assessor z wieloletnim doświadczeniem zarówno w firmach produkcyjnych jak i centrach badawczych. Zaangażowany w rozwiązywanie problemów klientów w zakresie legislacji kosmetycznej (nie tylko europejskiej), ogólnie pojętego bezpieczeństwa kosmetyków i toksykologii składników, problemów technologicznych, recepturowych i oznakowania. lider działów regulatory i oceny bezpieczeństwa produktów kosmetycznych.

Uczestnik szkoleń oraz kursów zawodowych z tematyki bezpieczeństwa i jakości kosmetyków i wyrobów medycznych. Z ramienia firmy, członek Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego, Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego i Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Z wykształcenia chemik teoretyk UŁ z wieloletnią współpracą w Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi w zakresie modelowania molekularnego. Autor kilku prac opublikowanych w literaturze naukowej i fachowej. Wykonawca grantu NCN.

Nałogowy sportowiec, pasjonat nowinek ze świata nauk ścisłych i literatury science-fiction.

https://www.gba-polska.pl/wp-content/uploads/2024/03/GBA-POLSKA-KATARZYNA-PIATEK.jpg

mgr inż. Katarzyna PIĄTEK

Safety Assessor

LinkedIn

Opis

Magister Kosmetologii, absolwentka łódzkiej Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu, inżynier Technologii Żywności z tytułem zawodowym uzyskanym na Politechnice Łódzkiej.

Uczestniczka studiów podyplomowych Jakość i bezpieczeństwo produktów kosmetycznych organizowanych przez Wydział Chemii Uniwersytetu Łódzkiego.

Swoją ścieżkę zawodową kształtowała w działach badawczo-rozwojowych dużych firm kosmetycznych i farmaceutycznych, zajmując się rozwojem portfolio produktowego poprzez recepturowanie, prowadzenie badań i tworzenie PIF dla produktów kosmetycznych.

W obszarze farmacji poruszała się w działach R&D oraz Kontroli Jakości Leków, zajmując się implementacją farmakopealnych metod badawczych m. in. dla ziołowych produktów leczniczych oraz analityką surowców farmaceutycznych i produktu gotowego. Przez około 4 lata doskonaliła się w dziedzinie chromatografii cieczowej w obszarze GMP.

Uczestniczka wielu szkoleń zarówno o tematyce technologicznej i analitycznej, jak i z zakresu norm ISO, wymogów GMP czy pracy w laboratoriach akredytowanych.

Z ramienia firmy członek Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego i Polskiego Stowarzyszenia Kosmetycznego i Detergentowego.

https://www.gba-polska.pl/wp-content/uploads/2024/03/GBA-POLSKA-MARTA-ROSINSKA.jpg

Marta ROSIŃSKA

Global Regulatory Affairs Manager

LinkedIn

Opis

Lider z 10 letnim doświadczeniem w zarządzaniu zespołem. Kierownik Laboratorium Kosmetologicznego, wykonującego badania kosmetyków, wyrobów medycznych i suplementów diety. Współtworzyła Laboratorium od samych jego podstaw. Otworzyła trzy jego lokalizacje.

Słuchając potrzeb Klientów i wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom, zaimplementowała wiele metod badawczych kosmetyków w obszarze badań dermatologicznych, aparaturowych skóry, w tym solaryjnych. By podnieść rangę prowadzonych badań i zapewnić bezpieczeństwo ochotników, wdrożyła system GCP (Good Clinical Practice).

Ekspert ds. oceny bezpieczeństwa kosmetyków, Safety Assessor z kwalifikacjami potwierdzonymi certyfikatem z Vrije Univeriteit w Brukseli.

Przez około 10 lat, Specjalista ds. wdrożeń w firmie produkującej surowce do kosmetyków. Znawca przepisów REACH i twórca kart charakterystyki.

Z wykształcenia Biotechnolog, absolwentka Politechniki Gdańskiej i Wyższej Szkoły Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia w Warszawie.

Uczestnik kilkudziesięciu szkoleń oraz kursów zawodowych z tematyki kosmetyków, wyrobów medycznych, leków. W przeszłości, z ramienia firmy, członek PZPK – Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego i PKN – Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Prelegent i organizator szkoleń branżowych oraz projektowych. Pasjonat literatury patentowej, legislacyjnej, sympatyk LEAN, ciągle udoskonalający swoją organizację pracy, ale przede wszystkim służący pomocą innym.