UsługiAkredytowane pobieranie próbekUsługi

GBA środowisko - usługi dodatkowe - akredytowane pobieranie próbek

Próbkobiorcy GBA POLSKA to specjaliści z wieloletnim doświadczeniem praktycznym. Posiadają branżowe wykształcenie między innymi z zakresu: Ochrony Środowiska, Inżynierii Środowiska, Geologii, Biologii, Mikrobiologii, Technologii Żywności i wielu innych dyscyplin nauk biologicznych. Wykształcenie kierunkowe pozwała wykorzystać umiejętności i kompetencje w obszarze pobierania próbek.

Wszyscy Próbkobiorcy przechodzą cykliczne szkolenia wewnętrzne oraz dedykowane szkolenia zewnętrzne z pełnego zakresu usług świadczonych na rzecz klientów GBA POLSKA. Ich biegłość w zakresie pobierania próbek oraz wykonywania badań i pomiarów terenowych jest poddawana cyklicznej weryfikacji wewnętrznej oraz zewnętrznej poprzez uczestnictwo w badaniach biegłości (PT) i porównaniach międzylaboratoryjnych (ILC). Kompetencje oraz doświadczenie zespołu pobierającego próbki jest wysoko oceniane w trakcie ocen audytowych prowadzonych przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA).

Nasi Próbkobiorcy rozlokowani są w 12 lokalizacjach na terenie całej Polski, co pozwala na bardzo szybki czas realizacji zlecenia. Docieramy w każdy rejon Polski, w czasie pozwalającym na spełnienie oczekiwań każdego klienta. Próbkobiorcy posiadają nowoczesną flotę samochodów dostosowanych
do pobierania i transportu próbek. Każdy samochód wyposażony jest w chłodziarko-zamrażarki umożliwiające transport próbek w odpowiednich warunkach (od -22°C do +8°C). Dbamy o ciągłość łańcucha chłodniczego każdej próbki i minimalizujemy ryzyko kontaminacji przez odpowiednie wykorzystanie zasobów technicznych. Temperatura transportu próbek pobieranych i odbieranych przez naszych Próbkobiorców jest rejestrowana i zapisywana. Dowody w postaci raportów i wykresów udostępniamy na każde życzenie klienta. Nasza rozbudowana sieć wewnętrznego transportu próbek samochodami typu chłodnia pozwala na szybki odbiór pobranych próbek przez Próbkobiorców z 12 lokalizacji w Polsce oraz dostarczenie w czasie rekomendowanym przez wymagania norm badawczych i życzenia klienta do naszych Laboratoriów na terenie Polski.

Próbkobiorcy GBA POLSKA dysponują nowoczesnym sprzętem służącym do pobierania próbek oraz wykonywania badań i pomiarów terenowych (in-situ). Każdy wyposażony jest w indywidualny zestaw sprzętu pomiarowego i pomocniczego, dzięki czemu jesteśmy w stanie zawsze zrealizować postawione przed nami zadania.

FORMULARZ KONTAKTOWYBądźmy zawsze w kontakcie

Masz pytania? Potrzebujesz indywidualnej oferty?
Skorzystaj z możliwości formularza kontaktowego. Niezwłocznie wrócimy do Ciebie z odpowiedzią.