GBA POLSKACategory

Archiwa Środowisko - GBA POLSKA

Zbadaj w GBA POLSKA jakość wody w placówce edukacyjnej po wakacyjnej przerwie

Przepisy, obowiązujące od 1 września 2015 roku, zakazują sprzedaży w szkołach niezdrowej żywności, a szkoły coraz częściej podejmują dodatkowe działania sprzyjające poprawie stanu zdrowia najmłodszych. Szkoły powinny zapewnić swoim uczniom stały dostęp do czystej wody pitnej, która ma zastąpić słodkie napoje kupowane dotychczas w szkolnych sklepikach i automatach z napojami.

Zanieczyszczenie powierzchni ziemi, a remediacja

Zanieczyszczenia powierzchni ziemi związane są w dużej mierze z terenami poprzemysłowymi, na których prowadzona była intensywna działalność produkcyjna opierająca się m.in. na wykorzystywaniu substancji powodujących ryzyko. Najczęściej występujące zanieczyszczenia w glebie to metale ciężkie, węglowodory alifatyczne, węglowodory aromatyczne oraz wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne.