GBA POLSKACategory

Archiwa Środowisko - GBA POLSKA

GBA POLSKA wdrożyła ISO 45001

W GBA POLSKA priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy, w związku z tym, w ostatnich miesiącach, Prezes Zarządu - Katarzyna Grzyzguła-Wierzchucka, podjęła decyzję o wdrożeniu normy ISO 45001 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Następstwem wdrożenia była decyzja o przygotowaniu firmy do certyfikacji tego systemu zarządzania.

Destrukt asfaltowy

W dniu 30 grudnia 2021r. ogłoszone zostało rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie określenia szczegółowych warunków utraty statusu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego (Dz.U.2021.2468). Destrukt asfaltowy, czyli odpadowa mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) jest klasyfikowana jako odpad o kodzie 17 03 02.

Badania środowiska w szpitalach i innych placówkach służby zdrowia – powietrze

Aby szpitale były bezpiecznym miejscem dla pacjentów, personelu i odwiedzających, ważne jest podjęcie wszelkich dostępnych środków, aby zminimalizować ryzyko infekcji. Z uwagi na fakt, że główną drogą przenoszenia wszelkich chorób jest droga kropelkowa kluczową kwestią jest zadbanie o czystość mikrobiologiczną powietrza w szpitalach i innych jednostkach wykonujących działalność leczniczą.

Śledzenie drobnoustrojów: identyfikacja bakterii w zakładzie produkcyjnym.

Zadaniem współczesnego producenta produktów kosmetycznych, wyrobów medycznych czy wyrobów farmaceutycznych jest zadbanie o to, aby produkt finalny był wolny od zanieczyszczeń, a zwłaszcza zanieczyszczenia mikrobiologicznego. Potencjalnych źródeł tego typu zanieczyszczenia jest wiele: surowce stosowane do produkcji, woda produkcyjna, powierzchnie produkcyjne i elementy maszyn, pracownicy (odzież i dłonie) oraz powietrze.

Legionella w powietrzu.

Bakteria z rodzaju Legionella, szczególnie gatunek Legionella pneumophila, jest odpowiedzialna za wywołanie groźnej choroby zwaną legionellozą, inaczej znanej jako legionellosis. Choroba ta powoduje ciężkie zapalenie płuc i gorączkę Pontiac.

Ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym | Część II

Planując inwestycję, która może wymagać decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, należy przeanalizować uwarunkowania lokalizacyjne. Ponieważ jedną z najważniejszych przesłanek odmowy wydania decyzji jest niezgodność z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – zawsze na wstępnym etapie planowania należy sprawdzić, czy nasza inwestycja będzie zgodna z zapisami prawa miejscowego. Oprócz zgodności z MPZP mamy szereg uwarunkowań lokalizacyjnych, które mogą wpływać na proces uzyskiwania decyzji i dobrze jest sprawdzić je przed inwestycją.