Systemy jakościCzłonkostwa GBA POLSKA Sp. z o.o.Członkostwa

CZŁONKOSTWO W POLLAB

Jesteśmy członkiem rzeczywistym Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB, nr 654.

UDZIAŁ W PRACACH NORMALIZACYJNYCH PKN

Uczestniczymy w pracach normalizacyjnych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego jako członek następujących komitetów technicznych:
KT nr 3 ds. Mikrobiologii Żywności
KT nr 6 ds. Systemów Zarządzania
KT nr 35 ds. Mleka i Przetworów Mlecznych
KT nr 37 ds. Ryb i Przetworów Rybnych
KT nr 38 ds. Przetworów Owocowych i Warzywnych
KT nr 40 ds. Pasz
KT nr 88 ds. Żywności Mrożonej
KT nr 93 ds. Mięsa, Jaj i ich Przetworów
KT nr 120 ds. Jakości Wody – Badania Mikrobiologiczne i Biologiczne
KT nr 121 ds. Jakości Wody – Badania Chemiczne – Substancje Nieorganiczne
KT nr 122 ds. Jakości Wody – Badania Chemiczne – Substancje Organiczne
KT nr 133 ds. Opakowań
KT nr 191 ds. Chemii Gleby
KT nr 200 ds. Koncentratów Spożywczych, Skrobi i Produktów Dietetycznych
KT nr 201 ds. Kosmetyków i Wyrobów Chemii Gospodarczej
KT nr 216 ds. Odpadów
KT nr 229 ds. Kawy, Herbaty i Kakao
KT nr 235 ds. Analizy Żywności
KT nr 270 ds. Zarządzania Środowiskowego
KT nr 280 ds. Jakości Powietrza
KT nr 296 ds. Dezynfekcji i Antyseptyki
KT nr 310 ds. Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności
KT nr 334 ds. Produktów Kosmetycznych
KT nr 335 ds. Detergentów