BadaniaBadania fizykochemiczneBadania

GBA - żywność - badania fizykochemiczne

Podstawowa analiza fizykochemiczna żywności obejmuje następujące oznaczenia:

sucha masa / zawartość wody;
białko;
tłuszcz;
pH;
popiół ogólny;
popiół nierozpuszczalny w HCl;
zawartość cukrów ogółem i redukujących;
gęstość;
lepkość;
błonnik pokarmowy;
sól.

Obok metod klasycznych, pozwalających na wykonanie podstawowych analiz żywności, oferujemy również Państwu badania z wykorzystaniem metod spektrometrycznych oraz instrumentalnych.

Wśród tych metod prym wiedzie chromatografia cieczowa i gazowa, które wykorzystujemy do oznaczania zawartości m.in.:

 • konserwantów, w szczególności kwasu benzoesowego i sorbowego oraz ich soli;
 • substancji słodzących: acesulfamu-K, aspartamu i sacharyny;
 • cukrów, z wyróżnieniem: glukozy, fruktozy, sacharozy, laktozy i maltozy;
 • witamin, zarówno tych rozpuszczalnych w tłuszczach (A, D, E, K), jak i w wodzie (C, B);
 • kofeiny, zarówno w napojach, jak i suplementach diety;
 • mykotoksyn: deoksyniwalenolu, zearalenonu, ochratoksyny A, aflatoksyn: M1, B1, B2, G1, G2;
 • histaminy w rybach i przetworach rybnych;
 • wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA), w tym: benzo(a)pirenu, benzo(b) fluorantenu, chryzenu, benzo(b)antracenu oraz ich sumy;
 • alkalodidów pirolizydynowych i tropanowaych;
 • tlenku etylenu (ETO);
 • metali ciężkich;
 • składników mineralnych.

Badania właściwości fizykochemicznych żywności to nie tylko zabezpieczenie zdrowia konsumentów, ale także spełnienie wymogów jakości handlowej obowiązujących w międzynarodowym obrocie żywnością.

MIĘSO I PRODUKTY MIĘSNE:

zawartość hydroksyproliny, kolagenu, tkanki łącznej, zawartość polifosforanów dodanych, zawartość wsadów surowców mięsnych oraz inne.

MLEKO I PRZETWORY MLECZNE:

wskaźnik nierozpuszczalności, laktoza, aflatoksyna M1 oraz inne.

NASIONA OLEISTE, OLEJE, TŁUSZCZE ROŚLINNE I ZWIERZĘCE:

liczba nadtlenkowa, liczba kwasowa, kwasowość tłuszczu, liczba anizydowa, liczba zmydlenia, liczba jodowa, zawartość glukozylanów, zawartość zanieczyszczeń nierozpuszczalnych oraz inne.

WYROBY SPIRYTUSOWE, PIWO I WINO:

zawartość alkoholu etylowego, SO2 oraz inne.

MIODY:

ekstrakt, przewodność elektryczna właściwa, zanieczyszczenia mechaniczne, wolne kwasy, zawartość proliny, liczba diastazowa i inne.

WYROBY CUKIERNICZE:

zawartość kuwertury i zawartość nadzienia.

WYROBY PIEKARNICZE:

sucha masa, błonnik pokarmowy, popiół, cukry ogółem, zawartość białka i inne.

RYBY:

glazura, histamina oraz inne.

OWOCE I WARZYWA ORAZ ICH PRZETWORY, NAPOJE BEZALKOHOLOWE:

kwasowość ogólna, ekstrakt ogólny, ekstrakt bezcukrowy, ekstrakt resztkowy, kwasowość lotna, zawartość alkoholu etylowego, liczba formylowa, kofeina, słodziki oraz inne.

PRODUKTY ZBOŻOWE:

sucha masa, cukry ogółem, sól, błonnik pokarmowy, kwasowość ogólna i inne.

KONCENTRATY SPOŻYWCZE:

sucha masa, cukry ogółem, sól, błonnik pokarmowy, skrobia, kofeina, kwasowość ogólna i inne.

SUPLEMENTY DIETY:

zawartość witamin, zawartości składników mineralnych, kofeina, skrobia i inne.

PASZE:

białko surowe, włókno surowe, oleje i tłuszcze surowe, aminokwasy, pierwiastki oraz inne.

FORMULARZ KONTAKTOWYBądźmy zawsze w kontakcie

Masz pytania? Potrzebujesz indywidualnej oferty?
Skorzystaj z możliwości formularza kontaktowego. Niezwłocznie wrócimy do Ciebie z odpowiedzią.