BadaniaBadania przechowalniczeBadania

GBA - żywność - badania przechowalnicze

Trwałość produktu spożywczego zależy od wielu czynników. Do najważniejszych zaliczamy:

warunki w trakcie produkcji (przestrzeganie systemu HACCP oraz Dobrej Praktyki Higienicznej);
obróbkę technologiczną (solenie, wędzenie, fermentacja,obróbka cieplna, chłodzenie, zamrażanie);
dodatek substancji konserwujących;
rodzaj opakowania;
warunki składowania i transportu (temperatura, wilgotność powietrza).

Zakres badań przechowalniczych może obejmować:

Badania mikrobiologiczne (np. Listeria monocytogenes, Clostridium botulinum, Salmonella oraz inne)

Badania fizykochemiczne (np. liczba kwasowa i nadtlenkowa, pH, obecność wolnych zasad amonowych, aktywność wody oraz inne)

Badania organoleptyczne

Badania przechowalnicze przyśpieszone

Laboratorium GBA POLSKA dysponuje komorami klimatycznymi, pozwalającymi na prowadzenie badań stabilności w kontrolowanych, ustalanych warunkach.

Realizacja badań przechowalniczych przyspieszonych opiera się na stosowaniu reguły van t Hoffa, która opisuje zmianę szybkości reakcji w zależności od zmiany temperatury.

Wykorzystuje się ją do weryfikacji terminów przydatności do spożycia środków spożywczych i pasz, które przechowywane są w komorach klimatycznych w określonych warunkach temperatury i wilgotności. Najczęściej wykorzystywane warunki to temperatura 40 st. C i wilgotność 75%.

Termin trwałości to okres czasu, w którym produkt musi:

  • być bezpieczny;
  • zachować swoje cechy organoleptyczne;
  • spełniać wymagania określone w stosunku do zawartości deklarowanych składników odżywczych.

Z uwagi na różnorodność i złożoność produktów, nie można przyjąć jednego schematu dla przyspieszonych badań przechowalniczych. Zakres analiz dobierany jest indywidualnie dla danego projektu. Warunki przechowywania powinny odtworzyć te najbardziej niekorzystne działające na produkt podczas jego życia. Musimy również uwzględniać margines bezpieczeństwa (wydłużenie zakładanego czasu przechowywania), który ma na celu zmniejszenie ryzyka związanego z możliwymi odchyleniami standardowych warunków przechowywania poza obszarem produkcyjnym i różnicami występującymi między poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

Należy jednak pamiętać, że istnieją produkty, dla których nie będą miały zastosowania badania przyspieszone. Wśród nich znajdują się: wyroby wymagające przechowywania w warunkach chłodniczych; artykuły spożywcze na których konsystencje będzie miała wpływ podwyższona temperatura, produkty ulegające deformacji, rozpuszczeniu jak: czekolady, pomadki, wyroby z mas miękkich, galaretki w cukrze.

FORMULARZ KONTAKTOWYBądźmy zawsze w kontakcie

Masz pytania? Potrzebujesz indywidualnej oferty?
Skorzystaj z możliwości formularza kontaktowego. Niezwłocznie wrócimy do Ciebie z odpowiedzią.