BadaniaAnaliza pozostałości środków ochrony roślin (pestycydów)Badania

GBA żywność - pestycydy

Pestycydy to szeroka grupa obejmująca substancje chemiczne biologicznie czynne stosowane w środkach ochrony roślin.

Wyróżnia się m.in: zoocydy, których zadaniem jest przeciwdziałanie szkodnikom zwierzęcym, herbicydy do zwalczania chwastów, bakteriocydy zwalczające bakterie oraz fungicydy eliminujące grzyby mikroskopowe.

Wraz z rozwojem przemysłowym i technicznym, wzrasta wykorzystanie pestycydów w rolnictwie na całym świecie.

GBA POLSKA oferuje badania pozostałości środków ochrony roślin (pestycydów) w żywności i produktach rolnych. Analizy prowadzone są przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii i metod badawczych, jakimi są chromatografia cieczowa i gazowa połączona z tandemową spektrometrią mas (LC/MS/MS oraz GC/MS/MS), dzięki czemu możliwe jest oznaczenie pozostałości bardzo niskim poziomie detekcji. Prowadzimy oznaczenia nawet dla 713 pestycydów.

GBA POLSKA od lat bierze udział w wielu badaniach biegłości organizowanych przez najbardziej uznanych i sprawdzonych organizatorów takich jak m.in.: FAPAS, LGC Standards. To potwierdzenie umiejętności i biegłości naszych specjalistów.

Oferujemy dedykowane pakiety i badania dla:

żywności ekologicznej;
żywności konwencjonalnej;
owoców, warzyw, zbóż i grzybów;
płodów rolnych;
wymaganych przy sprzedaży do sieci handlowych;
wymaganych przy eksporcie;
wymaganych przy imporcie.

FORMULARZ KONTAKTOWYBądźmy zawsze w kontakcie

Masz pytania? Potrzebujesz indywidualnej oferty?
Skorzystaj z możliwości formularza kontaktowego. Niezwłocznie wrócimy do Ciebie z odpowiedzią.