BadaniaAnaliza pozostałości środków ochrony roślin (pestycydów)Badania

GBA żywność - pestycydy

Pestycydy stanowią rozległą grupę substancji chemicznych biologicznie czynnych, używanych w środkach ochrony roślin. Do tej grupy zalicza się różne rodzaje pestycydów, takie jak zoocydy, przeznaczone do zwalczania szkodników zwierzęcych, herbicydy służące do eliminacji chwastów, bakteriocydy zwalczające bakterie, oraz fungicydy eliminujące grzyby mikroskopowe.

W miarę postępu przemysłowego i technicznego zwiększa się globalne wykorzystanie pestycydów w rolnictwie. GBA POLSKA oferuje badania pozostałości środków ochrony roślin (pestycydów) w żywności i produktach rolnych. Przeprowadzane są one przy użyciu najnowocześniejszych technologii i metod badawczych, takich jak chromatografia cieczowa i gazowa połączona z tandemową spektrometrią mas (LC/MS/MS oraz GC/MS/MS). Dzięki temu możliwe jest dokładne oznaczenie pozostałości na bardzo niskim poziomie detekcji. Nasze analizy obejmują ponad 700 związków i są przeprowadzane zgodnie z normą PN-EN 15662:2018-06.

Laboratorium GBA POLSKA specjalizuje się w analizach pozostałości pestycydów w produktach takich jak:

Owoce i warzywa
Zboża i przetwory zbożowe
Roślinne o wysokiej zawartości tłuszczu
Produkty pochodzenia zwierzęcego
Matryce specyficzne i unikalne, np. zioła i przyprawy, herbata
Gleba

Dodatkowo przeprowadzamy analizy innych substancji, takich jak:

 • Ditiokarbaminiany wyrażone jako disiarczek węgla
 • Glyphosate/Glufosinate
 • Fosetyl-Al.
 • AMPA
 • Chlorany, Nadchlorany
 • Ethephon
 • Chlormekwat, Mepikwat
 • Diquat, Paraquat
 • Trimethylsulfonium
 • Bromide
 • Bromate
 • Nicotine
 • Tlenek etylenu

Oferujemy dedykowane pakiety i badania dla:

 • żywności ekologicznej
 • żywności konwencjonalnej
 •  owoców, warzyw, zbóż i grzybów
 • płodów rolnych
 • wymaganych przy sprzedaży do sieci handlowych
 • wymaganych przy eksporcie
 •  wymaganych przy imporcie

FORMULARZ KONTAKTOWYBądźmy zawsze w kontakcie

Masz pytania? Potrzebujesz indywidualnej oferty?
Skorzystaj z możliwości formularza kontaktowego. Niezwłocznie wrócimy do Ciebie z odpowiedzią.