BadaniaGleby potencjalnie zanieczyszczoneBadania

GBA środowisko - badania gruntów, remediacje

Oferujemy kompleksową usługę polegającą na identyfikacji terenów zanieczyszczonych zgodnie z wymaganiami aktualnych przepisów.

Badanie gruntu przed jego zakupem stało się w obecnych czasach standardem i pozwala uniknąć niekorzystnych konsekwencji w przyszłości.

Zapewniamy:

akredytowane pobranie próbek gleby, ziemi i wód podziemnych;
nadzór uprawnionego geologa;
akredytowane badania metodami referencyjnymi wszystkich normowanych parametrów wraz ze wskaźnikiem wodoprzepuszczalności;
karty odwiertów badawczych;
pomiar współrzędnych GPS miernikami geodezyjnymi.

Dokumentacje:

ocena zanieczyszczenia powierzchni ziemi;
wykaz potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi;
raport potwierdzający końcowy efekt przeprowadzonej remediacji;
raport początkowy i końcowy.

FORMULARZ KONTAKTOWYBądźmy zawsze w kontakcie

Masz pytania? Potrzebujesz indywidualnej oferty?
Skorzystaj z możliwości formularza kontaktowego. Niezwłocznie wrócimy do Ciebie z odpowiedzią.