O GBA POLSKA

Od 20 lat jesteśmy rzetelnym i wiarygodnym partnerem w obszarze badań laboratoryjnych żywności, środowiska i kosmetyków. Z początkiem 2021 r. staliśmy się częścią GBA Group, europejskiej sieci laboratoriów badawczych.

Wieloletnie doświadczenie połączone z regularnym podnoszeniem kwalifikacji, nieustanne inwestowanie w najnowszą technologię i najwyższy standard metod analitycznych sprawia, że GBA POLSKA to synonim skuteczności i najwyższej jakości.

2021

Zmiana nazwy

W dniu 31 grudnia 2021 r. spółka JARS S.A. przekształciła się w GBA POLSKA Sp. z o.o.

Zmiany w strukturach Zarządu

W czerwcu 2021 r. nastąpiła zmiana w strukturze Zarządu spółki. Od tego momentu, funkcję Prezesa Zarządu pełni Bogdan Szyc, manager z wieloletnim doświadczeniem w branży TIC (Testing, Inspection, Certification). Natomiast funkcję Wiceprezesa Zarządu pełni Katarzyna Drzyzguła-Wierzchucka, doświadczony w zarządzaniu aktywami i finansami przedsiębiorstw partner biznesowy i biegły rewident związany ze Spółką od 2017 roku.

GBA GROUP

W styczniu 2021 r. staliśmy się częścią GBA GROUP, europejskiej sieci laboratoriów badawczych.

[bold_timeline_item_button title=”Expand” style=”” shape=”” color=”” size=”inline” url=”#” el_class=”bold_timeline_group_button”]

2019

Inwestycje w laboratorium kosmetyczne

W wyniku wieloletnich prac sektorowych zespołów Działu Badawczo-Rozwojowego oraz inwestycji infrastrukturalnych, zostaje oddane do użytku Nowe Laboratorium Kosmetyczne JARS S.A. o wartości 2,5 mln zł w Łajskach pod Warszawą. Inwestycja powoduje, że spółka zapewnia najszerszy zakres profesjonalnych usług badawczych i laboratoryjnych w obszarze produkcji kosmetyków na polskim rynku.

Partnerstwo z Registrar Corporation

JARS S.A. zostaje partnerem strategicznym i wyłącznym przedstawicielem w Polsce firmy Registrar Corporation, zapewniającej certyfikację produktów eksportowanych na rynek Stanów Zjednoczonych zgodnie z wymogami Federalnej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA).

[bold_timeline_item_button title=”Expand” style=”” shape=”” color=”” size=”inline” url=”#” el_class=”bold_timeline_group_button”]

2018

Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych

Rozwój struktur operacyjnych i administracyjnych spółki poprzez rozszerzenie składu Zarządu JARS Sp. z o.o. o stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych.

Rozbudowa struktur we Wrocławiu

Rozbudowa struktur działów handlowego i próbkobrania filii we Wrocławiu o kolejne 200 m2 powierzchni biurowych.

Rozbudowa laboratorium w Mysłowicach

Rozbudowa struktur działów handlowego i laboratoryjnego filii w Mysłowicach o kolejne 200 m2 powierzchni, w związku z utworzeniem nowego Działu Środowiska Przemysłowego.

Nowe biuro i laboratorium

W siedzibie głównej JARS Sp. z o.o. w Łajskach pod Warszawą, oddano do użytku nowy budynek biurowo – laboratoryjny o powierzchni ponad 600 m2. Ponadto uruchomiono Biuro Konsultacyjne oraz trzy nowe Departamenty Obsługi Klienta Zagranicznego.

JARS S.A.

Spółka zmienia formę prawną ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na spółkę akcyjną – JARS S.A.

[bold_timeline_item_button title=”Expand” style=”” shape=”” color=”” size=”inline” url=”#” el_class=”bold_timeline_group_button”]

2017

Nowa filia we Wrocławiu

15-lecie istnienia JARS Sp. z o.o.

Filia w Olsztynie

JARS Sp. z o.o. otwiera filię w Olsztynie. Filia powstaje, by zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na usługi w północnej i północno-wschodniej części Polski. Nowa filia posiada w swojej strukturze biura handlowe, biura obsługi klienta oraz dział próbkobrania i logistyki.

Badania dla sektora farmaceutycznego

Dział Badań i Rozwoju spółki obejmuje zakresem kompetencyjnym badania laboratoryjne dla sektora farmaceutycznego, potwierdzone certyfikatem GIF (Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego).

Gazele Biznesu 2017

JARS Sp. z o.o. kolejny raz w gronie laureatów rankingu Gazele Biznesu 2017 w sektorze najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce.

Przedsiębiorstwo Odpowiedzialne Społecznie

Spółka zostaje laureatem prestiżowego wyróżnienia Przedsiębiorstwa Odpowiedzialnego Społecznie.

[bold_timeline_item_button title=”Expand” style=”” shape=”” color=”” size=”inline” url=”#” el_class=”bold_timeline_group_button”]

2016

Nowa filia we Wrocławiu

JARS Sp. z o.o. otwiera kolejną filię, tym razem we Wrocławiu. Filia powstaje, by zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na usługi w zachodniej i południowo-zachodniej części Polski. Specjalizuje się w badaniach środowiskowych, badaniach wody w basenach, badaniach pozostałych wód oraz badaniach żywności.

20 tys. próbek miesięcznie

Spółka zarządza już 7-mioma laboratoriami o łącznej powierzchni 3 000 m2 powierzchni i wykonującymi badania ponad 20 tys. próbek miesięcznie.

Powiększenie portfolio usług

JARS Sp. z o.o. znacząco powiększa portfolio usług z zakresu ekspertyz i opracowań środowiskowych, znakowania produktów, audytów systemów jakości oraz dydaktyki i szkoleń branżowych.

[bold_timeline_item_button title=”Expand” style=”” shape=”” color=”” size=”inline” url=”#” el_class=”bold_timeline_group_button”]

2015

Certyfikat ISO 14001

JARS Sp. z o.o. uzyskuje certyfikat ISO 14001, potwierdzający jej kompetencje w zakresie działań na rzecz ochrony środowiska.

Nowa filia – Leżajsk

Spółka otwiera nową filię, zlokalizowaną w Leżajsku. Filia powstaje, by zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na badania i pobory prób w południowo-wschodniej części Polski.

Analizy z zakresu badań paliw

Oferta badań środowiskowych zostaje poszerzona o analizy z zakresu badań paliw alternatywnych oraz paliw stałych.

[bold_timeline_item_button title=”Expand” style=”” shape=”” color=”” size=”inline” url=”#” el_class=”bold_timeline_group_button”]

2014

1000 metod badawczych

JARS Sp. z o.o. zarządza 5-cioma laboratoriami w Łajskach i Mysłowicach. Laboratoria posiadają akredytację na 1 000 metod badawczych. Kluczowe znaczenie w ich rozwoju odegrał Dział Badawczo-Rozwojowy spółki, wspierający laboratoria, opracowujący innowacyjne metodyki oraz kształtujący rozwój firmy.

Rozszerzenie zakresu usług

Spółka rozszerza zakres usług o badania geologiczne i hydrogeologiczne. Powstaje dział ekspertyz i opracowań środowiskowych.

[bold_timeline_item_button title=”Expand” style=”” shape=”” color=”” size=”inline” url=”#” el_class=”bold_timeline_group_button”]

2013

Laboratorium w Mysłowicach

JARS Sp. z o.o. dokonuje zakupu nieruchomości w Mysłowicach o powierzchni 2 700 m2, gdzie przenosi dotychczasowe laboratorium, znajdujące się w Katowicach.

Nowe laboratoria

Powstają nowe laboratoria: mikrobiologiczne i kosmetyczne.

Certyfikat OiB

JARS Sp. z o.o., jako jedyne komercyjne laboratorium w Polsce, otrzymuje certyfikat OiB. Certyfikat uprawnia m. in. do badań racji żywnościowych dla wojska oraz produktów spożywczych dla jednostek WP.

Rozwój pracowni Badań Sensorycznych

Rozwija się pracownia Badań Sensorycznych. Spełniając wymagania normy PN-EN ISO 8589:2010, wyposażona jest w niezależne stanowiska do prowadzenia ocen produktów spożywczych, wody, kosmetyków i chemii gospodarczej, a także opakowań. Potwierdzeniem jej kompetencji jest największy w kraju zakres akredytacji.

Nowa pracownia

Powstaje pracownia badań wody, płynów i koncentratów do dializ. Otrzymuje ona akredytację na badania tych obszarów.

Powstaje dział konsultacyjno-szkoleniowy

Powstaje Dział Konsultacyjno-Szkoleniowy, którego szkolenia branżowe cieszą się dużą popularnością na polskim rynku.

Bezpieczeństwa Żywności 5-lecie studiów podyplomowych

Studia podyplomowe z zakresu „Bezpieczeństwa Żywności” prowadzone wraz z Uniwersytetem Warszawskim obchodzą 5-lecie i cieszą się olbrzymim powodzeniem.

[bold_timeline_item_button title=”Expand” style=”” shape=”” color=”” size=”inline” url=”#” el_class=”bold_timeline_group_button”]

2011

Skrócenie nazwy firmy

W związku z ekspansją świadczenia usług na rynkach krajów UE, firma zaczyna używać skróconej nazwy, czyli JARS Sp. z o.o.

Powstaje dział badawczo-rozwojowy

JARS Sp. z o.o. tworzy Dział Badawczo-Rozwojowy, który opracowuje nowe metody badawcze, wspiera laboratoria, prowadzi działania na rzecz rozwoju spółki.

[bold_timeline_item_button title=”Expand” style=”” shape=”” color=”” size=”inline” url=”#” el_class=”bold_timeline_group_button”]

2010

Rozbudowa laboratorium w Łajskach

JARS Centrum Jakości Sp. z o.o. rozbudowuje obiekt w Łajskach pod Warszawą do powierzchni 1000 m2.

Powstaje nowe laboratorium w Katowicach

Powstaje nowe laboratorium w Katowicach, gdzie zatrudnia kilkunastu wysokiej klasy specjalistów
z wieloletnim doświadczeniem w badaniach środowiskowych. Wyposażone w wysokiej klasy aparaturę instrumentalną laboratorium akredytuje ponad 100 nowych metod badawczych i zaczyna świadczyć usługi z zakresu badań środowiskowych.

[bold_timeline_item_button title=”Expand” style=”” shape=”” color=”” size=”inline” url=”#” el_class=”bold_timeline_group_button”]

2009

Audyt certyfikujący PCA

Laboratorium JARS Centrum Jakości Sp. z o.o. przechodzi pozytywnie audyt certyfikujący Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) i otrzymuje akredytację AB 1095.

[bold_timeline_item_button title=”Expand” style=”” shape=”” color=”” size=”inline” url=”#” el_class=”bold_timeline_group_button”]

2008

Powstanie pracowni sensorycznej

JARS Centrum Jakości Sp. z o.o. tworzy pracownię sensoryczną. Pracownia otrzymuje akredytację o jednym z najszerszym na polskim rynku zakresie badań.

Współudział w organizacji studiów podyplomowych

JARS Centrum Jakości Sp. z o.o. i Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego organizują pierwszą edycję studiów podyplomowych z zakresu „Bezpieczeństwa Żywności”.

[bold_timeline_item_button title=”Expand” style=”” shape=”” color=”” size=”inline” url=”#” el_class=”bold_timeline_group_button”]

2006

Nowa siedziba

JARS Centrum Jakości Sp. z o.o. przenosi się do nowej siedziby głównej, zlokalizowanej w Łajskach koło Warszawy. W budynku o powierzchni 500 m2 znajdują się nowoczesne laboratoria i biura spółki.

Nowy dział: Ochrona Środowiska

Firma rozszerza zakres usług o badania fizykochemiczne, w tym związane z ochroną środowiska.

[bold_timeline_item_button title=”Expand” style=”” shape=”” color=”” size=”inline” url=”#” el_class=”bold_timeline_group_button”]

2004

Uzyskanie certyfikatu DAR

Laboratorium JARS Centrum Jakości Sp. z o.o., jako jedyne laboratorium mikrobiologiczne w Polsce, uzyskuje certyfikat akredytacji Niemieckiej Rady Akredytacyjnej (DAR). Audyt certyfikujący przeprowadza niemiecka jednostka certyfikująca DACH. Rozwój firmy podyktowany jest rosnącymi potrzebami rynku. Zagraniczni Klienci JARS Centrum Jakości Sp. z o.o. wymagają wyników badań uznawanych w całej Europie.

Akredytacja poboru i transportu próbek

JARS Centrum Jakości Sp. z o.o., jako jedno z pierwszych laboratoriów w Polsce, uzyskuje akredytację poboru i transportu próbek.

[bold_timeline_item_button title=”Expand” style=”” shape=”” color=”” size=”inline” url=”#” el_class=”bold_timeline_group_button”]

2002

Zmiana nazwy

Centrum Jakości JARS przekształca się w JARS Centrum Jakości Sp. z o.o.

Laboratorium mikrobiologiczne

Powstaje laboratorium mikrobiologiczne. Poszerza się portfolio laboratorium o nowe metody badawcze.

Wdrożenie ISO:17025

Zostaje wdrożony System Jakości oparty na ISO:17025.

[bold_timeline_item_button title=”Expand” style=”” shape=”” color=”” size=”inline” url=”#” el_class=”bold_timeline_group_button”]

2000

Audyty sklepów wielkopowierzchniowych

Powstaje firma doradcza Centrum Jakości JARS. Jako pierwsza firma w Polsce opracowuje i rozpoczyna audytowanie sklepów wielkopowierzchniowych w obszarze bezpieczeństwa żywności.

Początki

W krótkim czasie zakres usług zwiększa się o konsultacje i doradztwo w sektorze spożywczym w tym: opracowywanie dokumentacji i wdrażanie systemu HACCP, GMP i GHP oraz projekty technologiczne.

[bold_timeline_item_button title=”Expand” style=”” shape=”” color=”” size=”inline” url=”#” el_class=”bold_timeline_group_button”]