GBA POLSKACategory

Archiwa Agro Services - GBA POLSKA

Badania środków ochrony roślin

Od czasu rozpoczęcia zielonej rewolucji, zaobserwowano wyraźną, pozytywną korelację pomiędzy ilością stosowanych pestycydów a zwiększoną wydajnością i jakością upraw. Należy jednak pamiętać, że mimo swojego wielkiego atutu w postaci zwiększonej produkcji rolnej, pestycydy są często substancjami toksycznymi. Stosowane w nadmiarze oraz niezgodnie z zaleceniami producentów stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt.