GBA POLSKAZarządZARZĄD

Prezes Zarządu

Katarzyna Drzyzguła-Wierzchucka

Katarzyna Drzyzguła-Wierzchucka pełni funkcję Prezesa Zarządu GBA POLSKA od 8 grudnia 2022 r. Dołączyła do Spółki w roku 2017, początkowo jako Dyrektor Finansowy/CFO, a od roku 2018 jako Wiceprezes Zarządu. Była osobą odpowiedzialną za proces inwestycyjny BNP Paribas Bank Polska w JARS oraz cały proces sprzedaży JARS do GBA Group. W pierwszych miesiącach po dołączeniu do GBA Group wspierała proces integracji JARS z GBA Group, pełniąc również funkcję Chief Compliance Officer. Stopniowo poszerzała zakres swojej odpowiedzialności w Spółce od obszaru finansowego, poprzez zarządzanie operacyjne i handlowe segmentami żywności, środowiska, kosmetyków i agro aż do zajęcia pozycji lidera odpowiedzialnego za zarządzanie GBA POLSKA na szczeblu strategicznym.

W przeszłości pracowała dla firm doradczych, zarówno rodzinnych, jak i międzynarodowych, wspierając ich klientów w tworzeniu struktur i procesów księgowych, controllingowych, konsolidacyjnych oraz przeprowadzając badania sprawozdań finansowych Spółek zgodnie polskimi i międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej, a także prowadząc procesy due dilligence.

Posiada szerokie wykształcenie finansowe i biznesowe, jest biegłym rewidentem i absolwentem programu Canadian Executive MBA na Uniwersytecie Quebec w Montrealu. Dzięki połączeniu wysokich kompetencji i doświadczenia biznesowego ze znajomością organizacji, w znaczący sposób przyczynia się do budowania pozycji GBA POLSKA jako lidera na polskim rynku badań laboratoryjnych oraz świadomego jej rozwoju w przyszłości.
GBA Polska - Katarzyna Wierzchucka