Usługi Outsourcing i audyty środowiskoweBadania

GBA Polska - środowisko - outsourcing, audity środowiskowe

W ramach kompleksowej obsługi środowiskowej prowadzimy outsourcing środowiskowy dla naszych klientów.

Audyt środowiskowy jest narzędziem pozwalającym na przeprowadzenie oceny zgodności przedsiębiorstwa pod kątem przestrzegania aktualnych wymagań prawnych z zakresu ochrony środowiska.

Zakres audytu środowiskowego:

wizja lokalna wraz z przeglądem instalacji i procesów zachodzących w przedsiębiorstwie;
weryfikacja potrzeb uzyskania pozwoleń, zgłoszeń itp.;
ocena stanu rzeczywistego w kontekście posiadanych decyzji;
weryfikacja poprawności obowiązków sprawozdawczych;
przegląd rozwiązań z zakresu gospodarki odpadami;
analiza realizowanych obowiązków pomiarowych;
ocena ryzyka (w przypadku ewentualnych niezgodności wskazanie wysokości kar pieniężnych i możliwych konsekwencji prawnych);
doradztwo w zakresie realizacji zaleceń poaudytowych.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych niezgodności, nasz specjalista pomoże w wyborze optymalnych działań naprawczych, zapewniając minimalizację kar pieniężnych i konsekwencji prawnych.

FORMULARZ KONTAKTOWYBądźmy zawsze w kontakcie

Masz pytania? Potrzebujesz indywidualnej oferty?
Skorzystaj z możliwości formularza kontaktowego. Niezwłocznie wrócimy do Ciebie z odpowiedzią.