BadaniaOpakowaniaBadania

Badania

Oferujemy akredytowane badania opakowań.

Jakość produktu jest kształtowana głównie w procesie technologicznym. W celu jej zachowania podczas magazynowania, transportu i sprzedaży konieczne jest zastosowanie opakowań dostosowanych do właściwości pakowanego produktu oraz spełniających wymagania sanitarne i handlowe.

GBA żywność - opakowania

Zakres badań materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością obejmuje m.in.:

badania zanieczyszczeń mikrobiologicznych;
ocenę organoleptyczną w zakresie wyglądu i trwałości nadruku;
analizę sensoryczną w zakresie przekazywania obcego smaku i zapachu z opakowania do żywności;
badania fizykochemiczne i mechaniczne (np. szczelność, odporność chemiczna);
oznaczanie zawartości metali ciężkich;
migrację globalną i specyficzną.

Stosowane w badaniach migracji globalnej i specyficznej płyny modelowe oraz warunki czasu i temperatury są dobierane zgodnie z wymaganiami dokumentów normalizacyjnych i przepisów prawnych, zależnie od przeznaczenia opakowania np. do żywnosci uwodnionej, o dużej zawartości tłuszczu, o niskim pH, do jednorazowego lub wielokrotnego użytku itd.

FORMULARZ KONTAKTOWYBądźmy zawsze w kontakcie

Masz pytania? Potrzebujesz indywidualnej oferty?
Skorzystaj z możliwości formularza kontaktowego. Niezwłocznie wrócimy do Ciebie z odpowiedzią.