BadaniaBadania mikrobiologiczneBadania

Badania kosmetyków - badania mikrobiologiczne

Celem badań mikrobiologicznych jest monitoring zanieczyszczenia podczas całego procesu wytwarzania kosmetyków, począwszy od pozyskania surowca i higieny produkcji, a kończąc na gotowym wyrobie. Badania te weryfikują stopień czystości mikrobiologicznej kosmetyków i tym samym potwierdzają ich bezpieczeństwo, zgodnie z dopuszczalnymi poziomami określonymi w normie PN-EN ISO 17516 Kosmetyki – Mikrobiologia – Limity mikrobiologiczne.

CZYSTOŚĆ MIKROBIOLOGICZNA – BADANIE ILOŚCIOWE I JAKOŚCIOWE

Przeprowadzamy badania jakościowe, w tym identyfikację obecności typowych patogenów oraz badania ilościowe ogólnej liczby drobnoustrojów, zgodnie z metodami ISO:
Liczba tlenowych bakterii mezofilnych wg PN-EN ISO 22149;
Liczba drożdży i pleśni wg PN-EN ISO 16212;
Obecność Staphylococcus aureus wg PN-EN ISO 22718;
Obecność Pseudomonas aeruginosa wg PN-EN ISO 22717;
Obecność Escherichia coli wg PN-EN ISO 21150;
Obecność Candida albicans wg PN-EN ISO 18416.

Testy obciążeniowe wykonywane są zgodnie z metodyką:

  • Normy PN-EN ISO 11930;
  • Farmakopei Polskiej lub Europejskiej;
  • Schülke&Mayr tzw. Koko test;
  • Dostosowaną indywidualnie do wymagań Klienta – w szczególności ukierunkowaną na szczepy pozyskane z surowców czy też bezpośrednio ze środowiska wytwarzania w obszarze produkcyjnym danego zakładu.

Potwierdzenie aktywności przeciwdrobnoustrojowej

Badania wykonywane są w celu potwierdzenia lub wykluczenia właściwości przeciwdrobnoustrojowych produktu wobec wybranych szczepów testowych, pozyskanych z uznanych kolekcji bądź wymazów z powierzchni skóry probantów. Badania wykonywane są na podstawie procedury wewnętrznej metodą:

  • zawiesinową (określającą stopień redukcji drobnoustrojów);
  • krążkową (wyznaczającą strefę zahamowania wzrostu).

FORMULARZ KONTAKTOWYBądźmy zawsze w kontakcie

Masz pytania? Potrzebujesz indywidualnej oferty?
Skorzystaj z możliwości formularza kontaktowego. Niezwłocznie wrócimy do Ciebie z odpowiedzią.