GBA POLSKACategory

Archiwa Żywność - Strona 2 z 3 - GBA POLSKA

Rola glifosatu w nowoczesnej gospodarce rolnej

Glifosat lub N-fosfometyloglicyna (Glyphosate) jest nieselektywnym związkiem fosfoorganicznym stosowanym nalistnie. Używany do zwalczania chwastów w rolnictwie, kontroli roślinności na obszarach nierolniczych oraz jako środek osuszający plony. Jednym z najbardziej znanych środków ochrony roślin, zawierającym glifosat jako substancję czynną, jest RoundUp.

„Monitoring Powietrza” w zakładach produkcyjnych

Wszystkie systemy bezpieczeństwa żywności wdrożone dotychczas w zakładach produkcyjnych mają jedną wspólną cechę - uznaje się je za „nieukończone”. Oznacza to, że nieustannie doskonalimy metody kontroli, wprowadzamy działania naprawcze i korygujące w stosunku do zagrożeń wcześniej zdefiniowanych i dokładnie opisanych. Naszą uwagę zajmuje również problem występowania zagrożeń, których w danej chwili nie jesteśmy świadomi.

Akademia Prawa Żywnościowego

GBA POLSKA partnerem merytorycznym "AKADEMII PRAWA ŻYWNOŚCIOWEGO". W trakcie dwudniowego wydarzenia (25-26 maja 2022 r.), które odbędzie się w Pałacu Mała Wieś, Hotel &Spa w Bielsku Dużym koło Warszawy, Maciej Wojciechowski - Ekspert prawa żywnościowego w GBA POLSKA zaprezentuje arcyciekawy i niezwykle istotny z punktu widzenia branży temat "Ocena sensoryczna jakości żywności - znaczenie i rola w świetle obowiązujących przepisów".