Badania i rozwójProjekt „Zwiększenie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstwa JARS S.A. poprzez rozwój centrum B+R”Badania i rozwój

UE Polska

Projekt „Zwiększenie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstwa JARS S.A. poprzez rozwój centrum B+R”

„Zwiększenie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstwa JARS S.A. poprzez rozwój centrum B+R”

JARS Spółka Akcyjna realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Zwiększenie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstwa JARS S.A. poprzez rozwój Centrum B+R”

Projekt realizowany jest w ramach działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności Wnioskodawcy poprzez rozwój jego potencjału innowacyjnego dzięki doposażeniu działu B+R. Umożliwi to opracowanie nowych innowacyjnych produktów. Zakupiony w ramach projektu sprzęt zostanie zainstalowany w lubelskim oddziale Wnioskodawcy, w specjalnie przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach. Tam w ramach wyodrębnionej organizacyjnie jednostki B+R wykwalifikowana kadra naukowa prowadzić będzie badania przemysłowe i prace rozwojowe. Ich efektem będą następujące innowacje produktowe:

„Multimetody” wykrywania i oznaczania per- i polifluoroalkilowych substancji chemicznych (PFAS), związków zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego (Beta-estradiol, nonylofenol, bisfenol A), mikrocystyny- LR, kwasów halogenooctowych (HAA) oraz mikroplastiku w wodzie przeznaczonej do spożycia i ściekach przemysłowych.
Badanie pozostałości środków ochrony roślin (pestycydów) w surowcach do produkcji kosmetyków naturalnych i ekologicznych.

W wyniku realizacji projektu rozbudowane zostanie Centrum Badawczo-Rozwojowe, należące i podporządkowane organizacyjnie Wnioskodawcy – Spółce JARS. Działalność CBR, będzie polegała na analizie bieżących potrzeb rynkowych w obszarze badań laboratoryjnych oraz opracowywaniu nowych metod prac badawczych odpowiadających na zidentyfikowane potrzeby. Wnioskodawca zamierza wdrażać nowe, opracowane przez CBR usługi we własnej działalności gospodarczej. Dodatkowo zgromadzona w wyniku prac wiedza merytoryczna pozwoli Wnioskodawcy na rozwinięcie działalności szkoleniowej. Inwestycja będzie związana z rozbudową istniejącego zaplecza i w rezultacie do zwiększenia zatrudnienia. W związku z powyższym inwestycja znacznie zwiększy możliwości istniejącego zakładu – spółki JARS w zakresie świadczenia usług.

Całkowita wartość projektu: 6 848 640,00 PLN

Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 2 576 500,0PLN