UsługiŚlad węglowyUsługi

Badania wody - GBA Polska

GBA POLSKA świadczy unikalne na polskim rynku usługi związane z analizą śladu węglowego, a tym samym pomaga w optymalizacji procesów i zwiększaniu konkurencyjności przedsiębiorstw, nie tylko w skali lokalnej, ale także na rynku międzynarodowym.

Co to jest ślad węglowy?

Ślad węglowy (ang. Carbon footprint) definiowany jest jako całkowita ilość gazów cieplarnianych wyemitowanych przez organizację, wydarzenie, produkt lub przez konkretną osobę w cyklu życia.

Miarą śladu węglowego jest tCO2E – tona ekwiwalentu dwutlenku węgla.

Jakie usługi oferuje GBA POLSKA w obszarze śladu węglowego?

Oszacowanie śladu węglowego dla produktu / organizacji;
Analiza sensowności / potrzeby oszacowania śladu węglowego w danej firmie;
Weryfikacja i potwierdzenie przez GBA POLSKA poprawności obliczenia śladu węglowego przez inną jednostkę;
Cykliczna aktualizacja obliczeń śladu węglowego.

Nie ma znaczenia w jakiej branży działa Twoja firma. Ślad węglowy obliczamy dla każdego produktu oraz każdej organizacji.

Ślad węglowy jest najbardziej mierzalnym, wiarygodnym i międzynarodowym narzędziem, które daje porównywalne wyniki firm z całego świata, działających w tym samym sektorze.

Aby polskie produkty i usługi mogły skutecznie konkurować z produktami i usługami pochodzącymi z krajów Europy zachodniej, powinniśmy analizować / obliczać ślad węglowy i na tej podstawie optymalizować procesy i zwiększać konkurencyjność firm.

Dlaczego współpraca z GBA POLSKA?

Tworzymy unikalny na polskim rynku zespół specjalistów, posiadających wieloletnie, praktyczne doświadczenie w obliczeniach i weryfikacji śladu węglowego dla produktów i organizacji.

FORMULARZ KONTAKTOWYBądźmy zawsze w kontakcie

Masz pytania? Potrzebujesz indywidualnej oferty?
Skorzystaj z możliwości formularza kontaktowego. Niezwłocznie wrócimy do Ciebie z odpowiedzią.