Bezpłatny e-PRZEWODNIK OCHRONA ŚRODOWISKA W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM

JAK KROK PO KROKU SPEŁNIĆ WYMOGI PRAWNE ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA STAWIANE ZAKŁADOM PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO?

W procesie wytwarzania produktów żywnościowych, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności, wykorzystywane są różnego rodzaju surowce, materiały pomocnicze i technologie, w związku z czym poszczególne branże przemysłu spożywczego w różnym stopniu oddziałują na środowisko naturalne.

Przedsiębiorcy muszą przy tym pamiętać o konieczności spełnienia wymagań wynikających z obowiązujących aktów prawnych, decyzji środowiskowych oraz decyzji regulujących zakres korzystania ze środowiska.

Podmioty korzystające ze środowiska są zobligowane do uiszczania opłat za korzystanie ze środowiska, a w przypadku emisji niezgodnych z wymaganiami – do uiszczania opłat podwyższonych lub kar pieniężnych zgodnie z aktualnymi przepisami.

WYPEŁNIJ FORMULARZ JUŻ TERAZ DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ!

WSPIERAMY TWÓJ BIZNES. SKORZYSTAJ Z NASZYCH DOŚWIADCZEŃ!

 

Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu i współpracy z GBA POLSKA!

 

GBA POLSKA Sp. z o.o. od 20 lat jest rzetelnym i wiarygodnym partnerem w obszarze badań laboratoryjnych i usług intelektualnych dla żywności, środowiska i kosmetyków.