GBA POLSKA wdrożyła ISO 45001

BEZPIECZEŃSTWO I JAKOŚĆ NA PIERWSZYM MIEJSCU. GBA POLSKA WDROŻYŁA ISO 45001

W GBA POLSKA priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy, w związku z tym, w ostatnich miesiącach, Prezes Zarządu – Katarzyna Grzyzguła-Wierzchucka, podjęła decyzję o wdrożeniu normy ISO 45001 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Następstwem wdrożenia była decyzja o przygotowaniu firmy do certyfikacji tego systemu zarządzania.

Na początku maja 2024 w GBA POLSKA miał miejsce wielodniowy audit Zintegrowanego Systemu Zarządzania, który obejmował standardy ISO 9001, ISO 14001 oraz wspomniany ISO 45001:2018. Zintegrowany system zarządzania  w GBA POLSKA zbudowano w oparciu o zasadę priorytetowego traktowania klienta, ciągłego doskonalenia oraz podejścia procesowego.

Audit jednostki certyfikującej Polskiego Rejestru Statków potwierdził, że Zintegrowany System Zarządzania jest w GBA POLSKA skutecznie oraz efektywnie wdrożony, utrzymywany i doskonalony.

Auditorzy nie odnotowali żadnych niezgodności, wskazali natomiast szereg mocnych stron, w tym wysokie kwalifikacje próbkobiorców, zaawansowane technologicznie wyposażenie do badań, rzetelny nadzór nad sprzętem pomiarowym, wysokie kompetencje personelu, zaangażowanie w ZSZ Najwyższego Kierownictwa.

Poprzez wdrożenie, utrzymywanie i doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania, GBA POLSKA zapewnia swoim Klientom:

  • wysoką jakość postępując zgodnie z ISO 9001
  • minimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko dzięki ISO 14001
  • bezpieczne i higieniczne warunki pracy na podstawie ISO 45001

Działania we wszystkich obszarach zintegrowanego systemu zarządzania opierają się na wysokiej świadomości, kompetencjach i zaangażowaniu Pracowników GBA POLSKA na każdym stanowisku pracy.

Intencją Zespołu GBA POLSKA jest sprostanie wyzwaniom, które stawiają przed nami zmieniające się uwarunkowania zewnętrzne, w tym potrzeby Klientów, poprzez racjonalizację i innowacyjność wykorzystywanych zasobów, wzbogacenie profilu działania Spółki, doskonalenie metod działania oraz funkcjonującego, certyfikowanego Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

KAŻDEGO DNIA WSPIERAMY TWÓJ BIZNES. SKORZYSTAJ Z NASZYCH DOŚWIADCZEŃ!

Masz jakiekolwiek pytania? Skontaktuj się z #GBATeam