e-PRZEWODNIKW jaki sposób spełnić wymagania dotyczące wody na pływalniach?
e-PRZEWODNIK

Zespół ekspertów GBA POLSKA przygotował niezwykle przydatną dla branży publikację w formie e-PRZEWODNIKA.

Znajdziesz w nim odpowiedzi na kluczowe z punktu widzenia funkcjonowania branży pytania:

 • Z czego wynika konieczność oceny wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach?
 • Na jakiej podstawie zarządzający pływalnią dokonuje oceny spełnienia wymagań wody na pływalni?
 • Czy Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (dz.u. z 2015 poz. 2016) dotyczy wszystkich pływalni?
 • Jakim wymaganiom powinna odpowiadać woda na pływalni?
 • W zakresie jakich parametrów zarządzający pływalnią dokonuje badań jakości wody na pływalni?
 • W jakich punktach na pływalni pobierane są próbki wody do badań laboratoryjnych?
 • Czy wodę doprowadzaną na pływalnię należy badać zawsze równolegle z badaniami wody na pływalni?
https://www.gba-polska.pl/wp-content/uploads/2022/05/GBA-POLSKA-w-jaki-sposob-spelnic-wymagania-dotyczace-wody-na-plywalniach-1-2.jpg
 • Od czego zależy zakres badań, częstotliwość badań oraz wartości dopuszczalne kontrolowanych parametrów?
 • Z jaką częstotliwością wykonuje się badania na basenach odkrytych?
 • Kto i na jakiej podstawie ustala harmonogram badań wody na pływalni?
 • Z jaką częstotliwością zarządzający pływalnią dokonuje pomiarów jakości wody na pływalni w zakresie parametrów ph, redox, temperatura, chlor wolny, chlor związany?
 • Czy rozporządzenie określa metodyki badań laboratoryjnych wody na pływalniach?
 • Jakie laboratoria mogą realizować badania wody na pływalniach?
 • Co analizuje państwowy inspektor sanitarny w celu dokonania zbiorczej rocznej oceny, czy woda na pływalni odpowiada wymaganiom?
 • Jakie informacje dotyczące jakości wody na pływalni zarządzający pływalnią podaje do wiadomości ludności?
 • W jaki sposób zarządzający pływalnią informuje ludność o jakości wody na pływalniach?

WYPEŁNIJ formularz już teraz i POBIERZ swój egzemplarz e-PRZEWODNIKA!

Pobierz bezpłatny
e-PRZEWODNIK

Wypełnij formularz!

Pola oznaczone kwadracikami są obowiązkowe.

  FORMULARZ KONTAKTOWYŚrodowisko Komunalne

  Masz pytania? Potrzebujesz indywidualnej oferty?
  Skorzystaj z możliwości formularza kontaktowego. Niezwłocznie wrócimy do Ciebie z odpowiedzią.