GBA POLSKAUsługi dedykowane branży ryb, przetworów rybnych i owoców morzaŻywność

Dzięki współpracy z GBA POLSKA spełnią Państwo wymagania:

 • PRAWNE;
 • SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI;
 • SIECI HANDLOWYCH;
 • KONSUMENTÓW.

Jakie usługi dedykowane branży ryb, przetworów rybnych i owoców morza znajdą Państwo w ofercie GBA POLSKA?

BADANIA MIKROBIOLOGICZNE:
 • obecność i liczba Listeria monocytogenes;
 • obecność Salmonella spp.;
 • obecność bakterii beztlenowych przetrwalnikujących redukujących siarczany;
 • liczba gronkowców koagulazo – dodatnich;
 • obecność bakterii z grupy coli;
 • liczba pleśni;
 • liczba drożdży;
 • bakterie z rodzaju Pseudomonas;
 • inne.
BADANIA FIZYKOCHEMICZNE:
 • dioksyny;
 • antybiotyki;
 • radiologia;
 • Substancje perfluoroalkilowe (PFAS);
 • WWA;
 • masa netto;
 • białko;
 • sucha masa / woda;
 • zawartość mięsa ryby, zalewy;
 • tłuszcz całkowity;
 • popiół ogólny;
 • popiół nierozpuszczalny w kwasie solnym;
 • sól;
 • kwasowość;
 • liczba kwasowa;
 • liczba nadtlenkowa;
 • cukry ogółem i redukujące;
 • pH;
 • błonnik pokarmowy;
 • zanieczyszczenia mechaniczne, mineralne, organiczne;
 • glazura;
 • zawartość ości, oprawienie, wysuszka powierzchniowa i głęboka, pozostałości błony
  otrzewnej, skóry, łusek;
 • histamina;
 • profil kwasów tłuszczowych;
 • kwasy omega-3, omega-6, DHA i EPA;
 • kwasy nasycone i nienasycone;
 • cholesterol;
 • witaminy: A, grupa B, E, K, C, D;
 • metale ciężkie: Hg, Pb, Cd, As;
 • składniki mineralne: Sn, Ca, Fe, Mg, Zn, Na, K itp.;
 • konserwanty: kwas sorbowy i benzoesowy, kwas propionowy;
 • sztuczne barwniki;
 • pozostałości pestycydów;
 • obecność i identyfikacja GMO;
 • obecność i zawartość alergenów;
 • inne.
BADANIA PRZECHOWALNICZE / WYZNACZANIE LUB POTWIERDZANIE TERMINU PRZYDATNOŚCI DO SPOŻYCIA:

Badania przechowalnicze polegają na wykonaniu analiz produktu, po przechowywaniu w określonych warunkach, w odpowiednich odstępach czasowych. W zależności od rodzaju produktu, badania obejmują analizy mikrobiologiczne, fizykochemiczne oraz czy sensoryczne.

Wyniki końcowe pozwalają na potwierdzenie lub zmianę zakładanego terminu przydatności do spożycia. Ocena wyników badań przechowalniczych dokonywana jest w oparciu o specyfikację produktu i badania wykonane bezpośrednio po produkcji.

BADANIA OBCIĄŻENIOWE (CHALLENGE TESTS):

Wprowadzenie do produktu w warunkach laboratoryjnych drobnoustrojów i przechowywanie go w różnych, dających się racjonalnie przewidzieć warunkach. Produkt przechowuje się w warunkach najbardziej zbliżonych do tych, w których produkt będzie przechowywany w całym okresie przydatności do spożycia, uwzględniając zmiany temperatury podczas transportu i dystrybucji.

Badania uwzględniają również zmienność produktu poprzez użycie różnych partii oraz zastosowanie szczepów wzorcowych pochodzących z międzynarodowych kolekcji jak i szczepów naturalnych wyizolowanych z danego rodzaju żywności.

BADANIA OPAKOWAŃ:
 • migracja globalna i specyficzna;
 • badania zanieczyszczeń mikrobiologicznych;
 • ocena organoleptyczna w zakresie wyglądu i trwałości nadruku;
 • analiza sensoryczna w zakresie przekazywania obcego smaku i zapachu z opakowania do żywności;
 • badania fizykochemiczne i mechaniczne (np. szczelność, odporność chemiczna);
 • oznaczanie zawartości metali ciężkich;
 • inne.
WERYFIKACJE ETYKIET:
 • weryfikacja oraz opracowanie etykiet (merytoryczne i graficzne) dla branży spożywczej;
 • opracowanie tabeli wartości odżywczej (na rynek UE i USA);
 • opracowanie ekspertyz dotyczących znakowania (wymaganych m. in. przez sieci handlowe).
BADANIA HIGIENY ŚRODOWISKA PRODUKCJI:
 • kontrola czystości mikrobiologicznej powierzchni (wymazy, płytki odciskowe);
 • monitoring czystości mikrobiologicznej powietrza (metoda sedymentacyjna, metoda zderzeniowa);
 • badanie cząstek stałych.
BADANIA WODY I LODU:
 • badania organoleptyczne, fizykochemiczne oraz mikrobiologiczne.
BADANIA ŚCIEKÓW:
 • akredytowane badania jakości ścieków przemysłowych i bytowych w zakresie parametrów fizykochemicznych oraz mikrobiologicznych i parazytologicznych.
BADANIA I REMEDIACJA GRUNTÓW:
 • kompleksowa usługa w zakresie badań zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wód gruntowych substancjami powodującymi ryzyko, a także remediacji środowiska gruntowo – wodnego.
EKSPERTYZY ŚRODOWISKOWE:
 • operaty wodno – prawne;
 • pozwolenia sektorowe oraz zintegrowane;
 • wnioski i opracowania związane z gospodarką odpadami.
SZKOLENIA I DORADZTWO:
 • stosowanie i interpretacja przepisów prawa żywnościowego z prawem UE;
 • doradztwo prawne z dziedziny prawa żywnościowego;
 • doradztwo prawne z zagadnień ochrony środowiska;
 • znakowanie żywności, w tym znakowanie wartością odżywczą;
 • przygotowanie do eksportu produktów na rynek USA;
 • systemy jakości: audyty wewnętrzne, wdrażanie, pomoc w uzyskaniu certyfikatu.

Dlaczego warto wybrać GBA POLSKA?

 • DEDYKOWANY OPIEKUN KLIENTA;
 • PANEL KLIENTA DOSTĘPNY 24H/DOBĘ;
 • AKREDYTOWANY POBÓR PRÓBEK;
 • TRANSPORT W MONITOROWANYCH WARUNKACH (CHŁODNIE I MROŹNIE);
 • ROZPOCZĘCIE BADAŃ W CIĄGU KILKU / KILKUNASTU GODZIN OD ODBIORU PRÓBKI.
https://www.gba-polska.pl/wp-content/uploads/2023/01/GBA-POLSKA-ryby-przetwory-rybne-owoce-morza-1.jpg

Chcesz zlecić wykonanie usług przez GBA POLSKA?

Wypełnij formularz!

Pola oznaczone kwadracikami są obowiązkowe.

  FORMULARZ KONTAKTOWYBądźmy w kontakcie

  Najwyższe standardy, ogromne doświadczenie i wiedza naszych specjalistów.