UsługiBadania i usługi środowiskoweUsługi

Badania kosmetyków - badania i usługi środowiskowe

Dział ekspertyz środowiskowych GBA POLSKA od wielu lat świadczy specjalistyczne usługi w zakresie tworzenia wniosków, dokumentacji oraz opinii środowiskowych.

GBA POLSKA wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku rozszerzył ofertę świadczonych usług o opracowanie Analizy ryzyka ujęć wód.

Celem analizy ryzyka ujęć wód jest określenie ewentualnych zagrożeń mogących negatywnie oddziaływać na ujmowane wody, w tym powodować ich zanieczyszczenie oraz określenie aktualnego stanu środowiska gruntowo-wodnego w zasięgu strefy dopływu wód do ujęcia.

Obowiązek sporządzenia analizy ryzyka ujęć spoczywa na Właścicielu ujęcia wód powierzchniowych, podziemnych i powinien zostać zrealizowany w terminie do grudnia 2022 roku.

FORMULARZ KONTAKTOWYBądźmy zawsze w kontakcie

Masz pytania? Potrzebujesz indywidualnej oferty?
Skorzystaj z możliwości formularza kontaktowego. Niezwłocznie wrócimy do Ciebie z odpowiedzią.