Śledzenie drobnoustrojów: identyfikacja bakterii w zakładzie produkcyjnym.

Zadaniem współczesnego producenta produktów kosmetycznych, wyrobów medycznych czy wyrobów farmaceutycznych jest zadbanie o to, aby produkt finalny był wolny od zanieczyszczeń, a zwłaszcza zanieczyszczenia mikrobiologicznego. Potencjalnych źródeł tego typu zanieczyszczenia jest wiele: surowce stosowane do produkcji, woda produkcyjna, powierzchnie produkcyjne i elementy maszyn, pracownicy (odzież i dłonie) oraz powietrze.

Tradycyjne metody badań mikrobiologicznych pozwalają na określenie ogólnego zanieczyszczenia mikrobiologicznego (ogólna liczba drobnoustrojów, liczba drożdży i pleśni) oraz kilku gatunków szczególnych patogenów np. Candida albicans, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella spp. czy Listeria monocytogenes, ale ograniczają nas w szczegółowym poznaniu drobnoustrojów, które znajdują się w otoczeniu naszych finalnych produktów.

Identyfikacja mikroorganizmów (standardowych, a zwłaszcza nietypowych) w zakładzie przemysłowym jest niezwykle istotna w kontekście zachowania bezpieczeństwa oraz zapewnienia wysokiej jakości produktów. Mikroorganizmy mogą być zarówno korzystne, jak i szkodliwe dla procesów przemysłowych, dlatego konieczne jest ich właściwe rozpoznanie i monitorowanie.

Aby dokładnie zbadać zanieczyszczenie mikrobiologiczne środowiska produkcyjnego należy zastosować metodę identyfikacji drobnoustrojów wyhodowanych z różnych matryc do poziomu rodzaju lub gatunku. Tradycyjne techniki identyfikacji opierają się głównie na analizie cech biochemicznych metodami manualnymi lub automatycznymi. Najnowsza technika w tej dziedzinie wykorzystuje spektrometrię mas – MALDI -TOF MS.

System MALDI Biotyper identyfikuje drobnoustroje techniką MALDI-TOF MS poprzez pomiar białek rybosomalnych, które w mikroorganizmach występują w dużych ilościach, lecz są unikatowe dla danej rodziny, rodzaju i gatunku, a nawet szczepu drobnoustroju. Białka te występują w każdym mikroorganizmie i są jego genetycznym „odciskiem palca”. Umożliwia to identyfikację zarówno bakterii, jak i grzybów drożdżopodobnych oraz pleśniowych. Uzyskane w badaniach widma białek porównywane są ze stale aktualizowaną biblioteką widm i na tej podstawie drobnoustrój może być identyfikowany do poziomu gatunku.

Zalety identyfikacji metodą MALDI-TOF:

  • Krótki czas identyfikacji (identyfikacja pojedynczej kolonii trwa kilka minut)
  • Identyfikacja z pojedynczej kolonii – brak konieczności namnażania drobnoustrojów
  • Wyższe, w porównaniu do metod konwencjonalnych, prawdopodobieństwo sukcesu identyfikacji
  • Bogata i stale aktualizowana biblioteka gatunków (obecnie biblioteka liczy 5000 gatunków drobnoustrojów)
  • Możliwość identyfikacji zanieczyszczenia ze wszystkich matryc: surowce, woda, próbki sanitarne, powietrze
  • Zastosowanie metody do szczepów z próbek środowiskowych np.: Herbaspirillum aquaticum, Brevundimonas vesicularis, Ralstonia insidiosa, Methylobacterium fujisawaense (woda produkcyjna), Penicillium digitatum, Aspergillus versicolor, Cladosporium cladosporioides (powietrze), Bacillus pumilus, Trichoderma hamatum, Micrococcus luteus (próbki sanitarne)
  • Elastyczność metody: możliwość przekazania do badań podłoży mikrobiologicznych z wyhodowanymi drobnoustrojami (badania wykonane przez Zleceniodawcę) –  laboratorium wykonuje jedynie identyfikację bądź wykonanie badań czystości mikrobiologicznej w laboratorium + identyfikacja drobnoustrojów.

Warto zaznaczyć, że identyfikacja mikroorganizmów w zakładzie produkcyjnym powinna być przeprowadzana  systematycznie, aby zapewnić ciągłość procesu produkcyjnego, jak również zapobiec ewentualnym problemom jakościowym oraz zdrowotnym czy środowiskowym. Dzięki metodzie MALDI-TOF uzyskujemy bardzo dokładne wyniki w krótkim czasie, co pozwala na szybkie podjęcie odpowiednich kroków natychmiast po zaistnieniu zagrożenia mikrobiologicznego.

KAŻDEGO DNIA WSPIERAMY TWÓJ BIZNES. SKORZYSTAJ Z NASZYCH DOŚWIADCZEŃ!

Masz jakiekolwiek pytania? Skontaktuj się z #GBATeam