Pralnie realizujące usługi na rzecz szpitali

Wychodząc na przeciw potrzebom pralni realizujących usługi na rzecz podmiotów świadczących usługi lecznicze (szpitale) firma GBA POLSKA Sp. z o.o. przygotowała specjalną ofertę badań weryfikujących czystość mikrobiologiczną bielizny, wody, powierzchni i urządzeń pralni, pojemników do transportu bielizny, powietrza oraz próbek z dłoni pracowników.

Dlaczego warto i należy badać czystość mikrobiologiczną pralni szpitalnych?

W trosce o bezpieczeństwo pacjentów i pracowników wykonujących usługi pralnicze z zachowaniem najwyższej możliwej ochrony przed zachorowaniem i przenoszeniem chorób zakaźnych Ministerstwo Zdrowia we współpracy z Państwowym Instytutem Zdrowia Publicznego PZH – Państwowym Instytutem Badawczym oraz Głównym Inspektoratem Sanitarnym opracowało rekomendacje dotyczące sposobu organizacji i technologii prania bielizny szpitalnej pn. „Wytyczne w zakresie wymogów prawidłowego funkcjonowania pralni dla podmiotów świadczących usługi pralnicze na rzecz podmiotów świadczących usługi lecznicze” (publikacja 15.11.2022r.)

Dokument został opracowany, aby określić standard świadczenia wysokiej jakości usług pralniczych i z myślą o zapewnieniu konkurencyjności firm oferujących usługi pralnicze na rynku.

Oprócz zasad ogólnych funkcjonowania pralni tj.: lokalizacja i organizacja funkcjonalna pomieszczeń i wyposażenie pralni, transport bielizny ogólnoszpitalnej i zakaźnej, przyjmowanie i przechowywanie brudnej bielizny ogólnoszpitalnej i bielizny zakaźnej, technologia prania z dezynfekcją oraz wymagania dotyczące personelu pralni znajduje się również punkt dotyczący: jakości mikrobiologicznej bielizny po procesie prania z dezynfekcją.

Punkt ten zawiera szczegółowe wytyczne dotyczące:

 1. Badań bielizny po procesie prania:
 • Sucha i czysta bielizna
 • Wyprasowana i złożona bielizna
 • Bielizna wilgotna po procesie prania
 1. Wody używanej do prania
 2. Powierzchni urządzeń technicznych, stołów, półek i regałów magazynowych
 3. Dłoni pracowników pralni
 4. Powietrza:
 • Po stronie czystej pralni
 • Po stronie brudnej pralni

Zgodnie z zapisami zawartymi w wytycznych: czystość mikrobiologiczna bielizny, wody, powierzchni i urządzeń pralni, pojemników do transportu bielizny, powietrza oraz próbek z dłoni pracowników podlega badaniu przez laboratorium akredytowane. Częstotliwość badań jest uzależniona od spełniania wymagań, w przypadku zadowalających wyników i wdrożenia zwalidowanych procedur nie rzadziej niż co sześć miesięcy.

Zakres badań oferowanych przez GBA POLSKA Sp. z o.o.:

 • Badania czystości mikrobiologicznej urządzeń technicznych, stołów, półek i regałów magazynowych – wymazy i odciski ze ścian, podłóg, blatów oraz innych elementów wyposażenia np. pojemniki do transportu bielizny
 • Badania czystości mikrobiologicznej odzieży ochronnej i rąk pracowników
 • Badania czystości mikrobiologicznej bielizny – odciski
 • Badania mikrobiologiczne wody zgodnie z normami wskazanymi w Wytycznych (oznaczenie Escherichia coli i bakterii grupy coli oraz bakterii z rodzaju Legionella sp.)
 • Badania mikrobiologiczne powietrza – metoda zderzeniowa

Nasze mocne strony:

 • badania objęte zakresem akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji AB 1095
 • wykwalifikowana kadra próbkobiorców – pobieranie próbek objęte zakresem akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji AB 1095
 • ogromne doświadczenie wynikające z długoletniej współpracy z największą siecią pralni realizujących usługi na rzecz szpitali w Polsce

Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu i współpracy z GBA POLSKA!

 

GBA POLSKA Sp. z o.o. od 20 lat jest rzetelnym i wiarygodnym partnerem w obszarze badań laboratoryjnych i usług intelektualnych dla żywności, środowiska i kosmetyków.