Ogólny węgiel organiczny (OWO)

Ogólny węgiel organiczny (OWO), czyli inaczej Total Organic Carbon (TOC) jest to parametr służący opisywaniu zanieczyszczeń organicznych (związków węgla) w wodzie.

CZYM SĄ ZWIĄZKI ORGANICZNE I SKĄD BIORĄ SIĘ W WODZIE?

Związkami organicznymi można określić związki chemiczne, w skład których wchodzi głównie węgiel np.: cukry, alkohole, ropa naftowa, mocznik, oleje, smary, rozpuszczalniki organiczne, PCW oraz pochodne tworzyw sztucznych.

Związki organiczne w wodzie mogą pochodzić z trzech źródeł:

– zanieczyszczenia generowane przez człowieka: ścieki komunalne lub przemysłowe

– zanieczyszczenia naturalne:  procesy polegające na rozkładzie materii roślinnej, opady atmosferyczne, spływy powierzchniowe

– zanieczyszczenie wewnętrzne instalacji wodnej: złuszczanie lub wymywanie składników obecnych w systemach oczyszczania bądź dystrybucji wody (tzw. biofilm)

JAKI WPŁYW MA WYSOKA ZAWARTOŚĆ MATERII ORGANICZNEJ (WĘGLA ORGANICZNEGO) NA JAKOŚĆ RÓŻNYCH RODZAJACH WÓD?

Woda do spożycia: węgiel organiczny zawarty w materii organicznej reaguje ze środkami chemicznymi przeznaczonymi do dezynfekcji, jak np. chlor, który w połączeniu ze związkami organicznymi może tworzyć produkty uboczne procesu dezynfekcji – chloryny, bromiany. Powstałe związki  mogą być potencjalnie kancerogenne i ich zawartość w wodzie do spożycia jest ściśle określona. Minimalizacja ilości węgla organicznego przed dezynfekcją może znacząco zmniejszyć narażenie użytkowników wody na uboczne produkty dezynfekcji.

Woda technologiczna np. w elektrowniach: węgiel organiczny zawarty w wodzie wykorzystywanej do celów technologicznych bądź technicznych np. w elektrowniach (woda kotłowa czy zasilająca) może być potencjalnym źródłem związków korozyjnych, które mogą uszkodzić kosztowne elementy układu np. generatory energii i pary.

Woda produkcyjna (woda do celów farmaceutycznych): węgiel organiczny może być pożywką dla szkodliwych bakterii, które stanowią zagrożenie dla jakości wody stosowanej do produkcji wyrobów farmaceutycznych. Kontrola ilości OWO w wodzie do celów farmaceutycznych pozwala utrzymać najwyższe standardy higieniczne, które są kluczowe w tego typu produkcji.

JAKIE SĄ LIMITY OGÓLNEGO WĘGLA ORGANICZNEGO (OWO) W RÓŻNYCH RODZAJACH WÓD?

Woda do spożycia: wymagania określone są w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA ZDROWIA z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) i określone są jako: „Bez nieprawidłowych zmian”. Bardziej precyzyjne są wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), które określają dopuszczalne stężenie ogólnego węgla organicznego w wodzie do spożycia jako „nie więcej niż 5,0mg/l”.

Woda technologiczna np. w elektrowniach: przy wytwarzaniu energii i pary można odwołać się do trzech dokumentów. Pierwszym z nich jest Polska Norma PN-EN 12952-12:2006, mówiąca o maksymalnym stężeniu OWO na poziomie 200 ppb. Kolejny to VGB – VGB-S-010-T-00;2011-12.EN wskazująca na maksymalne stężenie ogólnego węgla organicznego na poziomie 100 ppb. Podobne wskazania zostały zapisane w amerykańskim EPRI.

Woda produkcyjna (woda do celów farmaceutycznych): wymagania zostały określone w Farmakopei Europejskiej oraz Farmakopei Polskiej w monografiach wody oczyszczonej „Aqua Purificata” i wody do wstrzykiwań „Aqua ad iniectabile” na poziomie 500ppb (0,5mg/l).

DLACZEGO WARTO MIERZYĆ POZIOM OGÓLNEGO WĘGLA ORGANICZNEGO W WODZIE?

– spełnienie wymagań prawnych dla wody do spożycia (rozporządzenie) oraz wody do celów farmaceutycznych (Farmakopea Europejska bądź Polska)

– ochrona systemów oczyszczania wody przed degradacją (membrany RO, rury, wymienników)

– ograniczanie strat finansowych i wspomaganie odpowiedniego działania urządzeń wykorzystujących w swojej pracy wodę

– dbanie o jakość wyrobów farmaceutycznych, których głównym składnikiem jest woda

GBA POLSKA posiada szerokie doświadczenie w zakresie badania ogólnego węgla organicznego w różnych rodzajach wód: od bardzo niskich stężeń w wodach technologicznych i do celów farmaceutycznych, przez wodę do spożycia, aż do wody surowej czy potencjalnie zanieczyszczonej.

Posiadamy metodyki pozwalające na oznaczenie ogólnego węgla organicznego w zakresie od 0,1mg/l (100ppb) do 1000mg/l, które są akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji.

Zaufaj specjalistom z wieloletnim doświadczeniem i skontaktuj się już dziś!

 

GBA POLSKA Sp. z o.o. od ponad 20 lat jest rzetelnym i wiarygodnym partnerem w obszarze badań laboratoryjnych i usług intelektualnych dla kosmetyków, środowiska i żywności.