Jak znakować suplementy diety zgodnie z prawem?

Do kategorii suplementów diety, zgodnie z definicją, należą środki spożywcze, których celem jest uzupełnienie normalnej diety, będące skoncentrowanym źródłem witamin lub składników mineralnych lub innych substancji wykazujących efekt odżywczy lub inny fizjologiczny, pojedynczych lub złożonych, wprowadzane do obrotu w formie umożliwiającej dawkowanie, w postaci: kapsułek, tabletek, drażetek i w innych podobnych postaciach, saszetek z proszkiem, ampułek z płynem, butelek z kroplomierzem i w innych podobnych postaciach płynów i proszków przeznaczonych do spożywania w małych, odmierzonych ilościach jednostkowych, z wyłączeniem produktów posiadających właściwości produktu leczniczego w rozumieniu przepisów prawa farmaceutycznego.

Są one zatem traktowane jako żywność, w związku z czym ich oznakowanie musi spełniać wymagania określone m.in. w rozporządzeniu PEiR (UE) nr 1169/2011 (suplementy diety są jedynie wyłączone z obowiązku podawania informacji o wartości odżywczej).

Dodatkowo – suplementy diety wprowadzane do obrotu na terytorium Polski muszą spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety z dnia 9 października 2007 r. (tekst jednolity z dnia 17 września 2018 r., z późniejszymi zmianami).

Wyżej wymienione rozporządzenie określa:

 • wykaz witamin i składników mineralnych oraz ich formy chemiczne, które mogą być stosowane w produkcji suplementów diety;
 • szczególne wymagania w zakresie oznakowania suplementów diety;
 • dodatkowe wymagania dotyczące zawartości w suplementach diety witamin i składników mineralnych, w tym kryteria czystości oraz poziom witamin i składników mineralnych w suplemencie diety.

Suplementy diety wprowadzane do obrotu znakuje się, umieszczając na opakowaniu następujące informacje:

 • określenie „suplement diety”;
 • nazwy kategorii substancji odżywczych lub substancji charakteryzujących produkt lub wskazanie charakteru tych substancji;
 • porcję produktu zalecaną do spożycia w ciągu dnia;
 • ostrzeżenie dotyczące nieprzekraczania zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia;
 • stwierdzenie, że suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety;
 • stwierdzenie, że suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Aby spełnić wymagania określone w przepisach i uniknąć niepotrzebnych zastrzeżeń ze strony organów kontrolujących GBA POLSKA oferuje następujące usługi:

 • badania: mikrobiologiczne, fizykochemiczne oraz sensoryczne;
 • weryfikację etykiet oraz dokumentacji technicznej;
 • doradztwo / konsultacje;
 • szkolenia (otwarte oraz indywidualne).

Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu i współpracy z GBA POLSKA!

 

GBA POLSKA Sp. z o.o. od 20 lat jest rzetelnym i wiarygodnym partnerem w obszarze badań laboratoryjnych i usług intelektualnych dla żywności, środowiska i kosmetyków.