Identyfikacja drobnoustrojów – METODA MALDI-TOF

Zadaniem współczesnego producenta produktów kosmetycznych, wyrobów medycznych czy wyrobów farmaceutycznych jest zadbanie o to, aby produkt finalny był wolny od zanieczyszczeń, a zwłaszcza zanieczyszczenia mikrobiologicznego.

Potencjalnych źródeł tego typu zanieczyszczenia jest wiele:

 • surowce stosowane do produkcji,
 • woda produkcyjna,
 • powierzchnie produkcyjne i elementy maszyn,
 • pracownicy (odzież i dłonie)
 • powietrze.

Tradycyjne metody badań mikrobiologicznych pozwalają na określenie ogólnego zanieczyszczenia mikrobiologicznego (ogólna liczba drobnoustrojów, liczba drożdży i pleśni) oraz kilku gatunków szczególnych patogenów np. Candida albicans, Escherichia coli, Staphylococcus aureus czy Pseudomonas aeruginosa, ale ograniczają nas w szczegółowym poznaniu drobnoustrojów, które znajdują się w otoczeniu naszych finalnych produktów.

Aby dokładnie zbadać zanieczyszczenie mikrobiologiczne środowiska produkcyjnego należy zastosować metodę identyfikacji drobnoustrojów wyhodowanych z różnych matryc do poziomu gatunku. Tradycyjne techniki identyfikacji opierają się głównie na analizie cech biochemicznych metodami manualnymi lub automatycznymi.

Najnowsza technika w tej dziedzinie wykorzystuje spektrometrię mas – MALDI-TOF MS.

System MALDI Biotyper identyfikuje drobnoustroje techniką MALDI-TOF MS poprzez pomiar unikatowych białek. Białka te występują w każdym mikroorganizmie i są jego genetycznym „odciskiem palca”. Widma białek porównywane są ze stale aktualizowaną biblioteką widm i na tej podstawie drobnoustrój jest identyfikowany do poziomu gatunku.

Zalety identyfikacji metodą MALDI-TOF:

 • Krótki czas identyfikacji (identyfikacja pojedynczej kolonii trwa kilka minut);
 • Identyfikacja z pojedynczej kolonii – brak konieczności namnażania drobnoustrojów;
 • Wyższe, w porównaniu do metod konwencjonalnych, prawdopodobieństwo sukcesu identyfikacji;
 • Bogata i stale aktualizowana biblioteka gatunków (obecnie biblioteka liczy 5000 gatunków drobnoustrojów);
 • Możliwość identyfikacji zanieczyszczenia ze wszystkich matryc: surowce, woda, próbki sanitarne, powietrze;
 • Zastosowanie metody do szczepów z próbek środowiskowych np.: Herbaspirillum aquaticum, Brevundimonas vesicularis, Ralstonia insidiosa, Methylobacterium fujisawaense (woda produkcyjna), Penicillium digitatum, Aspergillus versicolor, Cladosporium cladosporioides (powietrze), Bacillus pumilus, Trichoderma hamatum, Micrococcus luteus (próbki sanitarne);
 • Możliwość przekazania do badań podłoży mikrobiologicznych z wyhodowanymi drobnoustrojami (badania wykonane przez Zleceniodawcę) – GBA POLSKA wykonuje jedynie identyfikację bądź wykonanie badań czystości mikrobiologicznej w laboratorium GBA POLSKA + identyfikacja drobnoustrojów.

Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu i współpracy z GBA POLSKA!

 

GBA POLSKA Sp. z o.o. od 20 lat jest rzetelnym i wiarygodnym partnerem w obszarze badań laboratoryjnych i usług intelektualnych dla żywności, środowiska i kosmetyków.