Certyfikat GLP – badania pozostałości w AGRO Services

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 21 listopada 2022 r. Biuro ds. Substancji Chemicznych przyznało dla działu AGRO Services GBA Polska certyfikat Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (DPL) w zakresie prowadzenia badań pozostałości pestycydów w części polowej i analitycznej.

System jakości DPL (ang. Good Laboratory Practice – GLP)  ma na celu zapewnienie prawidłowej organizacji i przebiegu nieklinicznych badań substancji chemicznych i ich mieszanin z zakresu bezpieczeństwa dla zdrowia człowieka i środowiska. Dzięki uzyskanemu certyfikatowi, potwierdzającemu spełnianie zasad Dobrej Praktyki Laboratoryjnej wyniki badań polowych oraz laboratoryjnych wykonanych przez dział AGRO Services będą akceptowane we wszystkich krajach należących do OECD i mogą zostać wykorzystane w procesach rejestracyjnych środków ochrony roślin.

Dział AGRO Services posiada także certyfikat Dobrej Praktyki Eksperymentalnej DPE (ang. Good Experimental Practice – GEP) wydany przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa, upoważniający do prowadzenia badań skuteczności działania środków ochrony roślin z grupy fungicydów, herbicydów, insektycydów, bakteriocydów, regulatorów wzrostu oraz zapraw nasiennych w uprawach roślin rolniczych, warzywniczych, sadowniczych oraz jagodowych w warunkach polowych i pod osłonami.

Certyfikat GLP

Certyfikat GEP

Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu i współpracy z GBA POLSKA!

 

GBA POLSKA Sp. z o.o. od 20 lat jest rzetelnym i wiarygodnym partnerem w obszarze badań laboratoryjnych i usług intelektualnych dla żywności, środowiska i kosmetyków.