Badania odpadów pod kątem dopuszczenia do składowania na składowiskach

Czy posiadasz odpady, których nie możesz odzyskać i dla których jedynym możliwym sposobem zagospodarowania jest składowanie na składowisku odpadów?

Pamiętaj, że do składowania na składowisku odpadów mogą być dopuszczone wyłącznie odpady, dla których została sporządzona podstawowa charakterystyka odpadów i przeprowadzono testy zgodności, potwierdzające spełnienie kryteriów dopuszczenia odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu.

Kryteria określone są w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach (Dz.U. 2015 poz. 1277). Na podstawie przeprowadzonych badań odpady mogą zostać przekazane odpowiednio na składowisko odpadów obojętnych, innych niż niebezpieczne i obojętne lub niebezpiecznych.

Rozporządzenie określa również wykaz odpadów obojętnych, dla których podstawową charakterystykę odpadów sporządza się bez przeprowadzania badań.
Badania właściwości odpadów, w tym pobieranie próbek, zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. 2022 poz. 699 t.j.) muszą być wykonane przez akredytowane laboratorium.

W GBA POLSKA oferujemy kompleksową obsługę w zakresie badań pod kątem dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach, w tym wykonanie akredytowanego pobierania próbek i analiz laboratoryjnych oraz przygotowanie podstawowej charakterystyki odpadu.

W celu uzyskania dodatkowych informacji oraz oferty pozostajemy do Państwa dyspozycji: e-mail: srodowisko@gba-polska.pl

Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu i współpracy z GBA POLSKA!

 

GBA POLSKA Sp. z o.o. od 20 lat jest rzetelnym i wiarygodnym partnerem w obszarze badań laboratoryjnych i usług intelektualnych dla żywności, środowiska i kosmetyków.