Badania przechowalnicze żywności – potwierdzanie okresu przydatności do spożycia

Żywność, z uwagi na swój charakter ulega ciągłym zmianom. Te zmiany mogą być korzystne lub nie. Określenie tych niekorzystnych, ich kierunek, a także czas i tempo w jakim te przemiany zachodzą daje podstawę do wstępnego ustalenia okresu przydatności do spożycia dla środka spożywczego. W tym okresie produkt powinien zachować swoje właściwości sensoryczne i musi stanowić żywność bezpieczną do spożycia.

Potwierdzeniem dla właściwie ustalonego okresu są badania przechowalnicze.

Badania opierają się na porównaniu wyników analiz produktu świeżego z wynikami uzyskanymi w produkcie po okresie przechowywania. Zakres badań zależy od kategorii, formy, charakteru produktu.

Podstawowym kierunkiem badań jest analiza sensoryczna.

Jest to analiza ważna z tego powodu, iż każdy kto kupuje lub spożywa produkt (podświadomie) od tej właśnie analizy rozpoczyna. Wygląd, zapach, konsystencja produktu już wskazują czy mamy do czynienia z produktem świeżym czy zepsutym, bezpiecznym czy nie.

Zmiana własności sensorycznych może wskazywać, iż w produkcie zaszły niekorzystne zmiany – rozwój mikroflory, przemiany chemiczne. W zależności od charakteru produktu badanie przechowalnicze poprowadzimy w różnych kierunkach. W produktach zawierających tłuszcz koncentrujemy się na procesach utleniania, w produktach zawierających witaminy będziemy analizować ich rozpad, itp. Analizując parametry mikrobiologiczne podstawą będzie oznaczenie patogenów, jednak niektóre środki spożywcze są wrażliwe są i ulegają zepsuciu pod wpływem  określonych drobnoustrojów, które patogenami nie są. Tak więc, ustalenie kierunków badań zawsze odnosi się do konkretnego produktu.

Potwierdzanie okresu przydatności do spożycia jest procesem długotrwałym. By skrócić czas badania możemy zastosować metodę przyspieszoną.

Metoda opiera się na inkubacji produktu w podwyższonej temperaturze. Znając standardową temperaturę oraz czas przechowywania wyliczamy na podstawie równania Svantego Arrheniusa o ile skróci się czas przechowywania. „Przyspieszamy” wtedy procesy przemian chemicznych i aktywizujemy mikroflorę do intensywnej proliferacji. Należy pamiętać, iż badania przechowalnicze przyspieszone możemy wykonywać tylko dla produktów hermetycznie pakowanych i takich, dla których typowa temperatura przechowywania to temperatura pokojowa.

GBA POLSKA prowadzi badania przechowalnicze dwoma metodami.

Pomaga w ustaleniu kierunków badań, a także oferuje usługę przechowywania produktu w ramach badań przechowalniczych.

Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu i współpracy z GBA POLSKA!

 

GBA POLSKA Sp. z o.o. od 20 lat jest rzetelnym i wiarygodnym partnerem w obszarze badań laboratoryjnych i usług intelektualnych dla żywności, środowiska i kosmetyków.