Usługi Outsourcing i audity środowiskoweBadania

GBA Polska - środowisko - outsourcing, audity środowiskowe

W ramach kompleksowej obsługi środowiskowej prowadzimy outsourcing środowiskowy dla naszych klientów.

Audit środowiskowy jest narzędziem pozwalającym na przeprowadzenie oceny zgodności przedsiębiorstwa pod kątem przestrzegania aktualnych wymagań prawnych z zakresu ochrony środowiska.

Zakres auditu środowiskowego:

Wizja lokalna wraz z przeglądem instalacji i procesów zachodzących w przedsiębiorstwie;
Weryfikacja potrzeb uzyskania pozwoleń, zgłoszeń itp.;
Ocena stanu rzeczywistego w kontekście posiadanych decyzji;
Weryfikacja poprawności obowiązków sprawozdawczych;
Przegląd rozwiązań z zakresu gospodarki odpadami;
Analiza realizowanych obowiązków pomiarowych.
Ocena ryzyka (w przypadku ewentualnych niezgodności wskazanie wysokości kar pieniężnych i możliwych konsekwencji prawnych);
Doradztwo w zakresie realizacji zaleceń poauditowych.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych niezgodności, specjaliści GBA POLSKA pomogą w wyborze optymalnych działań naprawczych, zapewniając minimalizację kar pieniężnych i konsekwencji prawnych.

FORMULARZ KONTAKTOWYBądźmy zawsze w kontakcie

Masz pytania? Potrzebujesz indywidualnej oferty?
Skorzystaj z możliwości formularza kontaktowego. Niezwłocznie wrócimy do Ciebie z odpowiedzią.