BadaniaOsady, środki wspomagające uprawę roślin, grunty rolneBadania

Osady, środki wspomagające uprawę roślin, grunty rolne

GBA POLSKA wykonuje akredytowane pobieranie i analizy:

urobku (osadów dennych);
gruntów rolnych przed zastosowaniem osadów;
osadów ściekowych (komunalnych i przemysłowych);
środków wspomagających uprawę roślin (nawozów, kompostów, środków poprawiających właściwości gleby).

Urobek - osady denne

Osady denne rzek i zbiorników wodnych stanowią istotny element ekosystemów wodnych, biorąc czynny udział w cyklu geochemicznym pierwiastków i materii organicznej.

Mają istotny wpływ na stan środowiska. Wysokie stężenia zanieczyszczeń w osadach dennych mogą być potencjalnie toksyczne dla organizmów wodnych, a w przypadku niewłaściwego zagospodarowania osadów, m.in. z odmulanych zbiorników wodnych, również stwarzać ryzyko toksycznego oddziaływania dla organizmów lądowych.

Zapewniamy:

 • akredytowane pobranie osadów dennych;
 • analizy pierwiastków, związków nieorganicznych, związków organicznych w tym m.in. WWA, PCB;
 • opinię ekologiczną o możliwościach wykorzystania o urobku(osadów dennych).
Osady, środki wspomagające uprawę roślin, grunty rolne
GBA - analizy, badania
Środki wspomagające uprawę roślin

Osady ściekowe

Osady ściekowe stanowią pozostałość z procesów oczyszczania ścieków i wymagają odpowiedniego zagospodarowania. Mogą być wykorzystywane m.in. w rolnictwie lub rekultywacji, jeżeli są przygotowane odpowiednio do tego celu czyli ustabilizowanei spełniają szczegółowe wytyczne określone w przepisach. Możliwości ich zastosowania dobiera się indywidualnie biorąc pod uwagę potrzebę eliminacji zagrożenia dla środowiska lub zdrowia ludzi oraz wymagania zgodne z procesem odzysku.

Odzysk komunalnych osadów ściekowych polega na ich zastosowaniu:

 • w rolnictwie, rozumianym jako uprawa wszystkich płodów rolnych wprowadzanych do obrotu handlowego, włączając w to uprawy przeznaczane do produkcji pasz;
 • do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu;
 • do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz;
 • do rekultywacji terenów, w tym gruntów na cele rolne;
 • przy dostosowaniu gruntów do określonych potrzeb wynikających z planów gospodarki odpadami, planów zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Grunty rolne

GBA POLSKA oferuje wykonanie akredytowanych badań komunalnych osadów ściekowych i gruntów, na których osady te mogą być stosowane, w pełnym zakresie, zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

Badania obejmują wykonanie:

 • analiz fizykochemicznych;
 • analiz mikrobiologicznych;
 • analiz parazytologicznych.

Ponadto proponujemy Państwu sporządzenie opinii o właściwościach osadów ściekowych i możliwościach ich wykorzystania oraz oszacowanie dawki osadu w oparciu o wyniki analizy gleby i osadu.

Środki wspomagające uprawy roślin

GBA POLSKA oferujemy akredytowane pobranie i analizy:

 • nawozów organicznych;
 • kompostów;
 • stabilizatów;
 • podłoży do upraw.

FORMULARZ KONTAKTOWYBądźmy zawsze w kontakcie

Masz pytania? Potrzebujesz indywidualnej oferty?
Skorzystaj z możliwości formularza kontaktowego. Niezwłocznie wrócimy do Ciebie z odpowiedzią.