BadaniaDokumentacja / Szkolenia / DoradztwoBadania

Badania kosmetyków - ocena dokumentacji bezpieczeństwa

Zgodnie z wymaganiami UE zawartymi w Rozporządzeniu WE 1223/2009, produkt kosmetyczny musi być bezpieczny dla zdrowia ludzi w normalnych lub dających się przewidzieć warunkach stosowania. W związku z tym Producent przed wprowadzeniem kosmetyku do obrotu zobowiązany jest do przeprowadzenia pełnej analizy pod kątem bezpieczeństwa produktu, czyli do posiadania raportu z wykonania Oceny Bezpieczeństwa.

WSPIERAMY NASZYCH KLIENTÓW W ZAKRESIE:

Stosowania i interpretacji przepisów prawa kosmetycznego z prawem UE;
Przygotowania specyfikacji, karty charakterystyki produktu kosmetycznego;
Określenia niezbędnych badań oraz doradztwa prawnego w zakresie wprowadzania kosmetyków do obrotu;
Weryfikacji poprawności etykiety kosmetyku;
Przygotowania raportu końcowego - Raportu Oceny Bezpieczeństwa produktu kosmetycznego przez Safety Assessora zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu WE 1223/2009;
Notyfikacji w europejskim systemie CPNP;
Doradztwo w zakresie REACH;
Stosowania i interpretacji przepisów prawa kosmetycznego z prawem poza UE.

FORMULARZ KONTAKTOWYBądźmy zawsze w kontakcie

Masz pytania? Potrzebujesz indywidualnej oferty?
Skorzystaj z możliwości formularza kontaktowego. Niezwłocznie wrócimy do Ciebie z odpowiedzią.