Badanie stabilności i kompatybilności masy kosmetycznej z opakowaniem

Badanie stabilności i kompatybilności jako kluczowy element bezpieczeństwa produktu kosmetycznego.

Każdy kosmetyk trafiający na rynek i docelowo do Konsumenta powinien być bezpieczny, trwały a przede wszystkim skuteczny przez cały okres przechowywania oraz jego użytkowania. Stabilność kosmetyku stanowi jeden z najistotniejszych parametrów w ocenie jakości i bezpieczeństwa kosmetyku wymaganych przez prawo UE (zgodnie z WE 1223/2009).

Organy regulacyjne zalecają aby testy stabilności były dobierane w zależności od rodzaju produktu i jego przeznaczenia wliczając w to przewidywany czas życia na rynku i warunki jego docelowego przechowywania. Stąd też produkt kosmetyczny w pełni stabilny to produkt trwały, odporny na wpływ warunków otoczenia a także niepodatny na chemizm składników receptury. Taki produkt przez cały okres swojego tzw. „życia rynkowego” zachowuje pierwotne właściwości fizykochemiczne i pozostaje w pełni bezpieczny dla konsumenta.

W badaniach stabilności kluczowe jest określenie wskaźników (parametrów) stabilności = parametrów krytycznych produktu, a następnie wybranie odpowiednich metod badania w celu monitorowania zmian produktu czasie.

Standardowy czas przechowywania to 4 tygodnie – istnieje też możliwość indywidualnego podejścia do badań i dopasowania czasu trwania badania do potrzeb naszego Klienta (tj. od 2 tygodni do 36 miesięcy).

Badanie polega na przechowywaniu produktu przez określony czas w odpowiednio dobranych warunkach termicznych, wilgotnościowych oraz dodatkowo naświetlaniu go światłem naturalnym UVA bądź światłem jarzeniowym (sztucznym) weryfikując tym samym fotostabilność produktu.

Badania stabilności i kompatybilności wyrobu z opakowaniem mogą być przeprowadzane w różnych wariantach dla samej masy lub końcowego produktu:

  • badanie stabilności termicznej masy;
  • badanie stabilności mechanicznej masy;
  • badanie stabilności i kompatybilności wyrobu z opakowaniem;
  • testy „szokowe” , „stresowe” , „wahadłowe” wyrobu gotowego;
  • testy fotostabilności – określenie wpływu naświetlania światłem jarzeniowego – białym lub imitującym promienie słoneczne UVA na produkt.

Powyższe badania stanowią element oferty GBA POLSKA w obszarze badań stabilności i kompatybilności produktów kosmetycznych. Dysponujemy najnowocześniejszymi na rynku komorami klimatycznymi firmy Binder z kwalifikacją IQ i OQ do testów stabilności z oświetleniem zgodnym z ICH oraz kontrolą dawki światła.

Poza standardowymi pakietami badań stabilności kompatybilności, oferujemy również indywidualne układy pakietowe analiz dopasowane do rodzaju oraz opakowania produktu  kosmetycznego.

Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu i współpracy!

 

GBA POLSKA Sp. z o.o. od 20 lat jest rzetelnym i wiarygodnym partnerem w obszarze badań laboratoryjnych i usług intelektualnych dla żywności, środowiska i kosmetyków.