HomeCategory

Archiwa Kosmetika - Labortests GBA

Testy In Vivo

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 nakłada na osobę odpowiedzialną obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa produktu kosmetycznego oraz udowodnienia użytych w stosunku do niego deklaracji marketingowych.